Menselijke maat

De gemeenteraad heeft aandacht gevraagd voor de menselijke maat, blijvend goede begeleiding en ook goede zorg en mogelijkheden voor herplaatsing voor de mensen die op termijn door de afbouw van begeleiding en management bij DZB boventallig worden. Deze ontwikkeling zal zorgvuldig en stapsgewijs de komende jaren worden vorm gegeven.

Sociale werkgelegenheid

DZB wil zich verder gaan ontwikkelen tot een mensgericht ontwikkelbedrijf. DZB moet meer wendbaar worden en ombouwen. Een bedrijf dat enerzijds een springplank wil zijn voor een reguliere baan en tegelijkertijd ook een vangnet voor wie daar nog niet aan toe is of bij wie dat niet lukt. Beschut werk blijft sowieso binnen DZB.

Ook gaat DZB met een Taalwerktraject aan de slag waarbij mensen intensieve taaltraining volgen in combinatie met werken bij DZB.

Toekomstbestendig

Daarom gaat DZB nauwe samenwerkingen aan met bedrijven uit de regio zodat er publiek-private samenwerkingen ontstaan. Dat is nodig omdat het aantal WSW-ers afneemt omdat de regeling door het rijk met de invoering van Participatiewet is afgeschaft.

Daarnaast vinden we het heel belangrijk om te werken aan een inclusieve arbeidsmarkt. Mensen verdienen een plek op de reguliere arbeidsmarkt, ook als daar extra begeleiding voor nodig is. Wanneer er minder mensen bij DZB zelf werken, dan is het mogelijk om begeleiding en management bij DZB af te bouwen.

Zo kan DZB ook in de toekomst een gezond bedrijf blijven en aan iedereen die het nodig heeft de zorg en  ondersteuning bieden om volwaardig in de samenleving mee te kunnen draaien.