De fractie vergadert sinds begin september weer wekelijks en ook de nieuwe raadsleden weten steeds beter de weg te vinden op het stadhuis. Zo vonden de eerste debatten in de commissie al plaats. Joost Schrieks, Emma van Bree, Rosie van Peijpe en Tineke Hoogeboom stelden schriftelijke vragen. 

Verder beginnen voorstellen vanuit de fractie hun prille vorm te krijgen. Ook namen de fractieleden deel aan de vele werkbezoeken en introductiebijeenkomsten die de griffie organiseert. 

Terugkeer naar stadhuis

Sinds de zomer zijn we weer terug in het stadhuis dat prachtig en vooral ook duurzaam is gerenoveerd. Het hele gebouw heeft een metamorfose ondergaan. Natuurlijk met behoud van het monumentale karakter. De raadzaal heeft de broodnodige verbeteringen gekregen en is met veel aandacht gerestaureerd. En dat is te zien! Ben je benieuwd hoe het geworden is?

Binnenkort is er weer een (nieuwe) ledendag van GroenLinks Leiden met een bezoek aan het stadhuis. 

Bestaanszekerheid

Met de herfst voor de deur hebben veel Leidenaren zorgen over de rekening voor de verwarming, de kosten van levensonderhoud en de onzekerheid wat de aangekondigde plannen van de Rijksoverheid voor hen betekent. GroenLinks begrijpt dit heel goed. Onze fractie bestudeert hoe we met warme maatregelen Leidenaren, die het hard nodig hebben, kunnen steunen. 

Een goed voorbeeld van een al bestaande maatregel die Leidenaren met een laag inkomen en hoge energiekosten helpt, is de bijzondere bijstand hoge energiekosten aanvragen. Deze regeling is er voor inwoners met een inkomen tot 150% van het sociaal minimum.

Ook zijn er in Leiden energiecoaches beschikbaar die inwoners gratis kunnen helpen met energie besparen. Het kabinet komt (na lang aandringen van PvdA en GroenLinks) met een plafond voor de energiekosten.

Dat het leven duurder wordt, is soms helaas ook merkbaar in de klas. Sommige kinderen komen met een lege maag naar school. Op 500 scholen in Nederland komt per direct gratis ontbijt beschikbaar voor kinderen op basisscholen met veel kwetsbare leerlingen. Nog onbekend is wat dit voor Leiden betekent. 

Werkbezoek duurzame stad

De leden van de raadscommissie Stedelijke Ontwikkeling en Leefbaarheid en Bereikbaarheid bezochten eind augustus een Leids sloopbedrijf dat probeert zo circulair mogelijk te slopen door zoveel mogelijk her te gebruiken. Ook probeert het bedrijf een circulaire marktplaats voor herbruikbare bouwmaterialen op te zetten om zo het aanbod te vergroten.

Ook bekeken de leden de nieuwe duurzame, klimaatbestendige en biodiverse inrichting van de Julianastraat en Anna Paulownastraat in het Noorderkwartier. Het is een pilotproject dat rioolvervanging en herinrichting van de straat combineert. Een gescheiden riool, piek-wateropvang en meer groen om extra hemelwater op te vangen en zomers hitte te verminderen. Meer ruimte voor voetganger en fietser en minder voor de auto. 

Met 6 fractieleden hebben we zelf kunnen bekijken hoe mooi en duurzaam de herinrichting van beide straten is geworden. 

Raadsvragen over Vlietland

Ons raadslid Emma van Bree stelde schriftelijke vragen naar aanleiding van de plannen om in het Vlietland (gemeente Leidschendam-Voorburg) een park met vakantiehuisjes te bouwen dat ten koste gaat van natuur, bomen en openbare ruimte waar onder meer veel Leidenaars graag gebruik van maken om te sporten of te ontspannen.

GroenLinks is tegen deze plannen en wil van het College van Burgemeester en Wethouders weten welke mogelijkheden er zijn om deze plannen tegen te houden. 

Werkbezoek politie

Met een grote delegatie raadsleden bezochten we de politie aan het hoofdbureau aan de Langegracht. Naast een rondleiding door het gebouw en het cellencomplex hadden we een goed gesprek met de 2 teamchefs over het werk van de politie.

Op welke manier stelt de politie prioriteiten in het vele werk dat er is? Hoe werken zij samen met maatschappelijke en hulpverlenende organisaties zoals de GGZ, woningcorporaties en ook de gemeente? 

Het was een interessante middag die inzicht gaf in dilemma's, personeelstekort en werkzaamheden waarvan we (soms samen met de politie) ons afvragen of deze wel bij de politie thuishoren. 

Vragen over gezond eten

GroenLinks vindt een gezonde leefomgeving erg belangrijk. Een gezond voedselaanbod in de stad speelt hier een belangrijke rol in. Zo wordt de Leidenaar gestimuleerd om gezonde keuzes te maken. Dat is voornamelijk cruciaal voor jongeren die vaak verleid worden ongezonde keuzes te maken.

Daarom stelden onze raadsleden Rosie van Peijpe en Tineke Hoogeboom schriftelijke vragen

Lauri volgt Joost op

Ons duo-raadslid Joost Schrieks heeft de fractie per 15 september verlaten. Na zijn afstuderen is hij op zoek gegaan naar een baan als ecoloog en heeft deze gevonden bij de gemeente Leiden. Dat betekent dat hij geen fractielid meer kan zijn. 

Lauri van Oosterom volgt hem op en zal woordvoerder zijn op het gebied van circulaire economie. Energietransitie komt weer bij Alex Friso te liggen.