Meer vergroening en leefbaarheid

Bewoners van nieuwbouw parkeren dan niet meer op straat en hierdoor komt er meer ruimte vrij. Kostbare ruimte die GroenLinks graag inzet voor meer vergroening en leefbaarheid voor de wijken. Daarnaast neemt met het invoeren van betaald parkeren de parkeerdruk af voor bestaande bewoners. Zo vinden zij sneller een plek in de buurt van hun huis.

Minder auto’s in de binnenstad

GroenLinks is natuurlijk ook voorstander van een autoluwe binnenstad. Door een maximum aantal parkeervergunningen in te stellen voorkomen we dat de binnenstad dichtslibt. Bewoners die nieuw zijn, of verhuizen naar de binnenstad, kunnen dan tijdelijk op een wachtlijst komen. Omdat we uiteindelijk minder auto’s in onze mooie binnenstad willen, zal jaarlijks de wachtlijst worden verkleind met 3%. Op die manier zorgen we voor balans. Voor deze maatregelen is veel draagvlak. Uit de participatie bleek dat wel 75% van de mensen het een goed idee vindt.

Meer ruimte voor Leidenaars

GroenLinks kijkt uit naar de mogelijkheden die al die extra ruimte zal bieden voor Leidenaars: picknicken langs het Rapenburg, bredere stoepen en meer plek voor bomen en tuintjes op straat. .

Heb je vragen over het nieuwe parkeren?

Ga dan naar www.andersparkerenleiden.nl of neem contact op met raadslid Marleen Schreuder via m.schreuder@gemeenteraadleiden.nl.