"De voorlopige uitslag van het referendum over het Roomburgerpark is duidelijk: Leiden stemt tegen de plannen voor het Roomburgerpark. De uitslag van 87 van de 96 stembureaus is binnen, 65,7 procent van de stemmen is tegen het inrichtingsplan Wijksportpark Roomburgerpark. Voor was 28 procent, de rest was blanco of ongeldig.
De precieze opkomst in Leiden is nog niet bekend.  “Maar de benodigde 30% is ruim gehaald”, wist burgemeester Lenferink vanmorgen in een toelichting te melden. “Die ligt tussen de 50% en de 60%.” 
(bron: Sleutelstad 18 maart)

Het was de wens van GroenLinks om oplossingen te vinden voor het hele gebied. Het schoolplein ligt braak, de verkeerssituatie kan stukken beter en ruimte voor gezondheid, spelen en sporten is van groot belang, voor nu en in de toekomst.

Daarnaast zagen wij veel kansen voor vergroting van de biodiversiteit in het park en haar omgeving. We leven in een biodiversiteitscrisis, die moeten we met volle kracht het hoofd bieden! Het plan had voor ons veel mooie elementen in zich. Wij keken hoopvol uit naar de nadere onderzoeken. Ons eindoordeel wilden we daarvan laten afhangen. Maar nu is het helder: wij laten de plannen nu rusten.

Wij gaan onverminderd door met het radicaal vergroenen van de stad. Dat is onze missie. De enorme uitdagingen van klimaatverandering worden door ons onverminderd het hoofd geboden. Wij gaan door op onze groene koers!