De gemeenteraad heeft ingestemd met de plannen voor een nieuw stukje Singelpark tussen het Plantsoen en de Utrechtse Veer. Op het plein komt er veel groen bij wat goed is voor klimaatadaptatie en biodiversiteit, aldus raadslid Marleen Schreuder.

Bovendien wordt door een betere inrichting van de oversteek bij het Levendaal en bij de Plantage gewerkt aan verkeersveiligheid en het creëren van een overzichtelijke wandelroute.

Groene en autoluwe straat

De Veerstraat wordt omgevormd naar een straat waarbij zowel het trottoir als de rijbaan op één niveau ligt. De straat krijgt hierdoor meer de uitstraling van een erf, de auto is te gast! Dit is in lijn met de ambitie die is beschreven in de Agenda Autoluwe Binnenstad. 

GroenLinks bedankt de inwoners van het Veerplein en andere deelnemers aan het participatietraject voor hun inbreng. De schop gaat zo snel mogelijk te grond in!