Dik Toet spreekt de zaal toe
Dik Toet introduceerde het thema van de avond.

Gezien de huidige kritiek op de marktwerking in welzijn en zorg was het hoog tijd hierover met leden en mensen uit het veld van gedachten te wisselen. Uit het recente progressieve coalitieakkoord van PvdA en GL: “We halen de neoliberale prikkels uit ons zorgstelsel. Zorg is geen product dat je kan consumeren. (Doelstelling 8)”. 

We hebben een inhoudelijke discussie gevoerd om te bespreken hoe het anders en beter kan. Het is daarbij belangrijk om te realiseren dat er voor de gemeente ook landelijke regels gelden, maar dat de gemeenteraad ook bevoegdheden heeft accenten te verleggen en keuzes te maken. Een veelgehoord verbeterpunt op de avond is uitgaan van de inhoud, en met die inhoud als leidraad kaders opstellen. Daaruit kan duidelijk worden of aanbesteden de juiste methodiek is, of dat er andere methoden toegepast kunnen worden. 

Vragen vanuit de zaal
Er kwamen veel vragen vanuit de zaal.

De avond begon met een korte uitleg over de mechaniek van aanbesteden, vervolgens een panelgesprek met raadsleden en experts om daarna af te sluiten met een borrel en informeel debat. Het panel bestond uit Leidse raadsleden Iris Du Pon en Roel Becker, Utrechts PvdA raadslid Ilse Raaijmakers en publicist Jos van der Lans. We zijn enorm blij met de aandacht die er voor de avond was, met veel waardevolle ervaring uit de praktijk en concrete aanknopingspunten om toe te passen. 

De thema-avond vond plaats op 27 januari. Leesmateriaal dat ter voorbereiding beschikbaar gemaakt is kunt u onderaan deze pagina vinden.

Foto's door Naor Scheinowitz. Op de bovenste foto van links naar rechts: Tijmen Lamers, Iris du Pon, Jos van der Lans, Roel Becker en Ilse Raaijmakers.