Bomen en planten via de gevel tot aan het dak: een verticaal bos. Leiden krijgt binnenkort ook de première bij de nog te bouwen betaalbare woningen aan de Vijf Meilaan 210. GroenLinks-raadslid Gebke van Gaal maakte zich samen met PvdD hard in 2019 dit verticale bos voor. “Vergroening is naast dat het mooi is om naar te kijken, ook belangrijk voor verkoeling in de zomer, schone lucht en droge voeten,” zo vertelde zij in een enthousiast pleidooi om ook in Leiden een verticaal bos te verwezenlijken.

Deze week ging het stadsbestuur akkoord met de bouw van woningen en bos. Als de gemeenteraad instemt, kan de bouw van start. Van Gaal is verheugd: “zo zie je dat een progressief en groen stadsbestuur echt het verschil maakt en zorgt dat er wie hier wil bouwen, zal aansluiten bij wat onze mooie stad Leiden is en uitademt: gezondheid, toekomstbestendig en fijne woonplekken voor iedereen”.

Het verticale bos: straks een thuis voor mens, dier en plant

Betaalbare woningen in natuurinclusief gebouw

Op de hoek van de Churchilllaan en de Vijf Meilaan komen 319 woningen waarvan 30% sociale huur en ook 20% voor starters. Raadslid Ivo van Spronsen is, als huidige woordvoerder, in de wolken met dit bouwplan. Hij spreekt van een prachtig natuurinclusief ontwerp en doorbraak in het vergroenen van de stad: “als je nieuwe woningen in een wijk toevoegt, dan moet je ook voldoende natuur toevoegen. Het verticale bos en wooncomplex zijn straks voor mens, dier en plant een thuis.”

GroenLinks juicht toe dat de ontwikkelaar ook financieel bijdraagt aan de vergroening van de openbare ruimte en een verbetering van het leefklimaat in de buurt. “De ontwikkelaar bouwt zo naast betaalbare woningen ook mee aan toekomstbestendige wijk. Zo maken we samen het verschil voor een groene, leefbare en klimaat-bestendige stad”.

Bosco Verticale

Leiden is straks niet de eerste stad met een verticaal bos. In Nederland gingen Eindhoven en Utrecht ons voor. Het idee voor een verticaal bos ontstond rond 2009. De beroemde Italiaanse architect Stefano Boeri ontwierp de ‘bosco verticale’ voor 2 torens in Milaan die in 2014 opende. Hij liet zich daarvoor inspireren door een Italiaanse roman uit 1957 over een hoofdpersoon die besluit voortaan in de bomen te gaan wonen.

Start verticaal bos en woningen al in 2022

Het ontwerpbestemmingsplan ligt vanaf nu ter inzage. Daarna gaat het voor definitieve vaststelling nog een keer naar het College van Burgemeester en Wethouders. Naar verwachting beslist de Raad dan in het voorjaar over het plan. En kan de schop de grond in.