Tuinen in de stad zijn belangrijk. Mensen ontmoeten elkaar op de tuin, leren over de natuur en zijn vaak plekken van grote ecologische waarde met een veelheid aan bestuivers, zoals bijen en vlinders. Het is daarom heel goed en waardevol dat het college nu deze visie stadstuinieren heeft opgesteld zodat we meer van deze sociale en groene plekken in de stad gaan krijgen. 

Met deze visie zijn onder andere de volgende uitgangspunten vastgesteld:

  • In iedere wijk minimaal één buurt(moes)tuin mogelijk maken
  • Meer mogelijkheid bieden voor kleinschalig straat- en stadstuinieren
  • Meer eetbare schoolpleinen: een plek op het schoolplein met eetbare gewassen

Buurtcomposteren

Bij de visie stadstuinieren heeft ons raadslid Marleen Schreuder een motie ingediend om een pilot te starten met buurtcomposteren. Bij buurtcomposteren werken meerdere huishoudens samen om compost te maken. Zo houden we minder afval over en  de compost kan direct in de tuin worden gebruikt. Deze motie is met algemene stemmen aangenomen! 

Marleen: "in de visie stadstuinieren wordt vol ingezet op buurtmoestuinen. Buurtmoestuinen zijn een gouden kans voor buurtcomposteren. Met deze pilot krijgen initiatiefnemers van buurtmoestuinen de kans om de komst van de tuin met buurtcomposteren te combineren. Wat ons betreft een win-win situatie waar wij erg blij mee zijn!"