In de commissie Ruimte en Regio van donderdag 6 december heeft GroenLinks aandacht gevraagd voor een bijzonder kunstwerk in Leiden: de fontein van Constant aan het Kooiplein. GroenLinks is bang dat bij de herinrichting van het Kooiplein niet zorgvuldig genoeg met deze fontein zal worden omgegaan en vroeg wethouder Van Woensel dit wel te doen. In de commissie werd de vaststelling van het bestemmingsplan Kooiplein behandeld. De herinrichting van het Kooiplein is een belangrijk onderdeel hiervan. GroenLinks was gealarmeerd omdat in de ontwerpschets de fontein nergens meer te zien is.

Maar weinig mensen weten dat de fontein een ontwerp is van Constant Nieuwenhuijs, een belangrijk Nederlands kunstenaar. Constant is, samen met Karel Appel en Corneille, vooral bekend als lid van de Cobra-beweging. Hij ontwierp de fontein in 1967 speciaal voor deze plek en het is één van de weinige kunstwerken in de openbare ruimte die hij in zijn leven maakte. De fontein werd in de jaren tachtig door projectontwikkelaars verplaatst naar een onopvallende plek, maar werd vervolgens in 1999, weer volledig gerestaureerd, op zijn oorspronkelijke plek terug gezet.

Het liefst ziet GroenLinks dat de fontein onderdeel wordt van het nieuwe Kooiplein. Kan dat om een bijzondere reden niet, dan zal in ieder geval een hele goede nieuwe plek voor de fontein gevonden moeten worden. De wethouder deed in de commissie de toezegging zich hiervoor te zullen inspannen. Hij beloofde daarnaast de raad tijdig te zullen informeren als behoud van de fontein van Constant toch niet mogelijk blijkt te zijn. GroenLinks is tevreden met deze toezegging en verwacht dat een zoektocht naar een nieuwe plek in de toekomst niet nodig zal zijn.