Op Koningsdag hebben verschillende jongeren regenboog­vlag­gen vernield van gaycafé de Roze Beurs en COC Leiden, de belangenvereniging van lesbische, homo, biseksuele, transgender en intersekse personen. GroenLinks zou deze vernieling graag afdoen als een baldadig incident. Toch vreest onze fractie dat dit niet zo is.

De recente voorbeelden van intimidatie en geweld tegen queer personen in ons land zijn helaas talrijk. Veel te veel om hier te noemen: met de aanval van hooligans op een bijeenkomst van LHBTI+ jongeren in Eindhoven als voorlopig dieptepunt. Hierdoor komt: veilig en zichtbaar jezelf kunnen zijn en houden van wie je wil steeds meer onder druk te staan.

  “ Tijd voor actie tegen onverdraagzaamheid, haat en geweld! ”
  Ivo van Spronsen Raadslid

  Daarom is een bredere en meer structurele aanpak nodig voor de verbetering van de sociale en fysieke veiligheid, welzijn en acceptatie van LHBTI+ personen. Een aanpak waarin de gemeente samenwerkt met politie, onderwijs, zorg en maatschappelijke organisaties op het gebied van welzijn, sport, cultuur en geloof. In het beleidsakkoord ’22-’26 ‘Samen leven in Leiden’ staat: “We maken ons sterk voor een veilige stad. We zetten in op preventie om jongeren perspectief te bieden.”

  Voor onze fracties is het duidelijk: tijd voor actie tegen onverdraagzaamheid, haat en geweld!

  Daarom stelt GroenLinks samen met D66, VVD, PvdA, PvdD, PS, SVL en SP de volgende vragen aan het College van Burgemeester en Wethouders:

  1. Is het College van plan in het veiligheidsbeleid meer en apart aandacht te besteden aan het tegengaan van discriminatie en geweld tegen minderheden, waaronder LHBTI+ personen en na te denken over specifieke veiligheidsmaatregelen om dit soort geweld te voorkomen?

  2. Is het College bereid om, samen met de politie, in te zetten op het vergroten van de aangiftebereidheid door Roze in Blauw nadrukkelijker in te zetten bij aangiftes van discriminatie van LHBTI+ personen, bijvoorbeeld door een wekelijks spreekuur in Leiden?

  3. Is het College het met de indieners eens dat het verbeteren van de sociale en fysieke veiligheid van LHBTI+ personen in Leiden niet alleen een taak is van gemeente en politie maar in structurele samenwerking moet gebeuren met alle Leidse scholen, maatschappelijke organisaties en de zorg? En kan het College aangeven of en zo ja, hoe deze samenwerking vorm krijgt in het vernieuwde Programma Leiden Inclusief?