GroenLinks en de PvdA Leiden zetten zich in voor meer betaalbare woningen. De huizenmarkt is failliet, waardoor huisjesmelkers enorme winsten boeken terwijl huurprijzen door het plafond gaan en een koopwoning voor steeds meer mensen onbereikbaar wordt. Door nu voldoende betaalbare woningen bij te bouwen, bereiken we dat Leiden een stad wordt waar iedereen kan blijven wonen. Begin mei gaat het Volkshuisvestingsfonds van start. In dit fonds zit 450 miljoen euro voor woon- en wijkverbetering in Nederland.

Leidse plannen voor verbetering

Ook Leidse huurhuizen kunnen hiermee worden opgeknapt. Raadsleden Ivo van Spronsen (GroenLinks) en Martijn Otten (PvdA) willen dat wethouder Fleur Spijker in overleg met woningbouwcorporaties, huurdersorganisaties en andere verhuurders gaat kijken of er in Leiden ook projecten zijn die mee kunnen doen. “Vooral woningen in kwetsbare wijken komen in aanmerking,” zegt Van Spronsen. “Daar verbetert de woonkwaliteit, duurzaamheid en leefbaarheid het meest.” Er moeten tenminste 200 woningen worden opgeknapt om geld uit het fonds te krijgen.

Otten is daarnaast blij dat ook mensen met een kleine portemonnee zo kunnen profiteren. “Het geld uit het Volkshuisvestingsfonds biedt een uitzonderlijke kans om woningen op te knappen en te verduurzamen zonder dat bewoners dit in de portemonnee merken.” Ook worden woningcorporaties gesteund om projecten naar voren te halen en eerder te beginnen met broodnodige renovaties.

Regionale aanvraag

Het Volkshuisvestingsfonds, dat op voorstel van de Kamerfracties van GroenLinks en PvdA werd opgericht, kan ook regionaal worden ingezet, bijvoorbeeld met buurgemeenten samen om zo gezamenlijk te komen tot het minimaal vereiste van 200 woningen of 7,5 miljoen euro aan kosten. Hierbij valt te denken aan Leiden Zuidwest en Noord Hofland in Voorschoten of De Kooi en het Zijlkwartier in Leiderdorp.