"De motie moet worden gezien als een steun in de rug van wethouder Spijker die sneller en verder wil met verduurzamen van sociale huurwoningen dan de corporaties soms bereid lijken,” aldus Van Spronsen.  

Prestatieafspraken

De afspraken tussen gemeente en woningcorporaties spreken nu nog over 1 zonnepaneel per dak van een corporatiepand in 2025. GroenLinks pleitte voor meer ambitie en riep de wethouder op afspraken te maken voor 1 zonnepaneel per corporatiewoning in 2026. Effectief betekent dat er ruim 16.000 zonnepanelen moeten komen. Dat is in ieder geval een verdubbeling van het aantal zonnepanelen ten opzichte van de huidige concept-prestatieafspraken 2020-2025.

Efficiënt plaatsen

De bedoeling van het voorstel is dat de woningbouwcorporaties op een zo efficiënt mogelijk manier deze zonnepanelen gaan plaatsen. Daardoor kan het gebeuren dat sommige huurwoningen het zonder zonnepaneel moet stellen terwijl andere er meerdere op het dak krijgen. Bijvoorbeeld vanwege de gunstige ligging op de zon. GroenLinks hoopt zo dat ook huurders bijdragen aan de energietransitie en kunnen meeprofiteren van duurzame elektriciteit.