Onze Rembrandt Rowaan is inmiddels op zijn vierde Zorgstage geweest. Rembrandt vertelt graag over zijn ervaringen en dus schreef hij een stageverslag. Lees over het interessante bezoek aan de Stichting de Binnenvest.

In het najaar van 2019 ging ik twee keer langs bij Stichting de Binnenvest. Eén keer samen met mijn collega Marleen Schreuder om als vrijwilligers te koken voor de bewoners. Een tweede keer om te spreken met de cliëntenraad. Het waren leerzame ervaringen. De Binnenvest biedt huisvesting en begeleiding aan mensen die niet volledig op zichzelf kunnen wonen, bijvoorbeeld omdat ze kampen met psychische problemen. Dit wordt ‘Beschermd Wonen’ genoemd. Deze mensen worden begeleid om op termijn zelfstandig te kunnen gaan wonen, als dit haalbaar is. De gemeente betaalt hiervoor, vanuit het budget voor WMO (wet maatschappelijke ondersteuning). De Binnenvest verzorgt naast Beschermd Wonen ook voor de opvang van daklozen. 

Koken voor bewoners

Het koken vond plaats met een vaste kok en een andere vrijwilliger. Het verhaal van de kok was inspirerend. Zelf was hij een tijdje dakloos geweest. In de opvang had hij veel gekookt en dat lag hem goed. Daarom kreeg hij na verloop van tijd een vaste aanstelling in het sociaal pension voor beschermd wonen en kon hij uitstromen naar een sociale huurwoning. 

De bewoners genoten van het eten. Wij kregen uitgelegd dat het heel belangrijk is dat de bewoners langskomen voor een maaltijd en het sociale contact. Soms is dit ook het enige is wat ze echt eten op een dag. Mede daarom zorgt de kok altijd voor een gezond en gevarieerd menu. 

Uit de gesprekken werd duidelijk dat veel van de bewoners lange tijd in beschermd wonen verbleven. Voor sommigen was het zelfs een eindstation. Voor degenen die wel uit kunnen stromen is er echter nauwelijks plek op de woningmarkt, wat ervoor zorgt dat er weinig nieuwe cliënten in kunnen stromen. De wachtlijst loopt daardoor flink op.

In gesprek met de cliëntenraad. 

Woningen, woningen en nog eens woningen! Dat er weinig geschikte plekken voor doorstroom beschikbaar zijn, werd beaamd door de cliëntenraad. Zij wezen er ook op dat het vaak ook moeilijk is voor bewoners om door te stromen omdat ze graag met lotgenoten wonen. In het sociaal pension en ook in de daklozenopvang bouwen mensen een fijn netwerk op, dat ze achterlaten bij doorstroom. De uitdaging is om ‘tussenwoningen’ te realiseren waar uitstromers dicht bij elkaar in de buurt kunnen wonen, onder lichte begeleiding. Een volgende stap is het zelfstandig wonen. Maar goed, waar kun je heen als de woningmarkt op slot zit? 

Regels die helpen, in plaats van tegenwerken

De cliëntenraad gaf verder een schat aan informatie over hoe daklozen en mensen met psychische problemen beter geholpen zouden kunnen worden. Bijvoorbeeld door regels op te stellen die deze mensen helpen in plaats van tegenwerken. Binnen twee dagen al je papieren aanleveren voor de aanvraag van een bijstandsuitkering? Onmogelijk als je dakloos bent! Als jongere geen aanspraak op de bijstand omdat je kunt studeren óf werken? Ook dat is onmogelijk als je op straat staat. Ook wees de cliëntenraad erop hoe belangrijk het is om een eerlijk loon te ontvangen als je aan het werk gaat de sociale werkplaats of als ervaringsdeskundige. Alleen op die manier kun je weer een eigen leven op gaan bouwen, onafhankelijk van de opvang!

Wat gaan we hiermee doen? 

Gelukkig heeft het college aangekondigd extra in te zetten op de realisatie van woningen voor deze doelgroep. Zeker na de motie van GroenLinks ‘Hoge prioriteit voor hoge nood’, ingediend samen met CU, D66 en de SP. Die valt hier te lezen. GroenLinks zal blijvend aandacht vragen voor huisvesting van deze doelgroep. 

Ook gaf de cliëntenraad heel veel aanknopingspunten om de zoektocht naar hulp voor daklozen en cliënten van beschermd wonen iets makkelijker te maken. Hiermee gaat GroenLinks aan de slag!