Nieuws

Revolving fund voor startende kunstenaars

In de laatste vergadering voor het reces heeft de raad ingestemd met een voorstel van GroenLinks om te onderzoeken of we in Leiden, in navolging van veel andere steden, een leenmogelijkheid via een revolving fund in het leven kunnen roepen om startende talenten (theatermakers, musici, beeldend kunstenaars) de kans te geven hun talent te ontwikkelen.

Lees verder

College pleit voor verkoopverbod vervuilende scooters

Het college van Leiden heeft besloten om een brief naar de minister van Infrastructuur en Milieu te sturen waarin zij pleit voor een algeheel verbod op de verkoop van zwaar vervuilende scooters en brommers. Het college heeft hiertoe besloten nadat GroenLinks vragen heeft gesteld over vervuilende scooters en brommers. Uit een onderzoek waar in Nature verslag van werd gedaan bleek dat scooters en brommers nog vervuilende zijn dan gedacht. Tweetakt- en viertaktbrommers kunnen duizenden keren vervuilende zijn dan een modern bestelbusje. Daarmee vervuilen ze de lucht, wat slecht is voor mens en dier. GroenLinks pleitte daarom voor een slooppremie op vervuilende brommers en/of een milieuzone in (het centrum van) Leiden.

Lees verder

Leiden boort niet naar schaliegas

Schaliegasvrij Nederland - vragen GroenLinks Vlaardingen febr. 2015

Naar aanleiding van schriftelijke vragen van GroenLinks heeft het Leidse college besloten om Leiden schaliegasvrij te verklaren. Leiden ligt in een gebied waar mogelijk schaliegas in de bodem zit. Minister Kamp is voorstander van schaliegas en wil in Nederland (proef)boringen doorzetten. GroenLinks is tegen het boren naar schaliegas vanwege de vele milieugevolgen zoals vervuiling van de bodem, waterbronnen en landbouwgewassen.

Lees verder

Yvonne van Delft nieuwe fractievoorzitter GroenLinks Leiden

Yvonne van Delft

Yvonne van Delft wordt vanaf september de nieuwe fractievoorzitter van GroenLinks Leiden. Dat heeft de fractie deze week bepaald. Zij is, naast Jos Olsthoorn, het tweede nieuwe raadslid voor GroenLinks. De zetels die vrijkomen door het vertrek van Pieter Kos, die als wethouder in Den Helder aan de slag is gegaan, en van Stéphanie Bakker, die in september aan een nieuwe baan begint, zijn hiermee weer bezet. Tot september functioneert Stéphanie Bakker nog als interim-fractievoorzitter.

Lees verder

Pieter Kos wethouder in Den Helder

GroenLinks fractievoorzitter Pieter Kos wordt vandaag benoemd als wethouder voor de Stadspartij in Den Helder. Als formateur was hij de afgelopen weken betrokken bij het vormen van een college aldaar. Ook GroenLinks maakt deel uit van de nieuwe coalitie. Hiermee zal Pieter, na ruim 5  jaar, afscheid nemen als fractievoorzitter van GroenLinks Leiden. De Leidse afdeling zal hem erg missen maar gunt hem van harte deze kans in zijn geboortestad. Kos: “Het is heel bijzonder om dit te mogen gaan doen in mijn geboorteplaats. Maar ik zal natuurlijk ook nog regelmatig in Leiden te vinden zijn”.

Jos Olsthoorn en Yvonne van Delft in de raad voor GroenLinks
Met het vertrek van Pieter Kos maakt Jos Olsthoorn zijn entree in de Leidse raad. Hij was als duo-raadslid al onderdeel van de fractie. De taak van fractievoorzitter zal tot en met het reces waargenomen worden door raadslid Stéphanie Bakker. Vanaf september zal ook zij echter geen raadslid meer zijn voor GroenLinks in verband met een nieuwe baan. In september zal Yvonne van Delft zich dan ook bij de fractie voegen. De Leidse GroenLinksfractie zal zich in de komende weken voorbereiden om na het reces sterk aan de start te verschijnen in de nieuwe samenstelling.

Tegemoetkoming chronisch zieken en gehandicapten

Zorg

Met ingang van 2014 zijn een aantal financiële regelingen voor chronisch zieken en gehandicapten afgeschaft. De gemeente moet nu met een veel kleiner budget ondersteuning op maat voor deze groep mensen te regelen. Enig rekenwerk maakte duidelijk dat het college van plan was slechts de helft van dit budget te gebruiken om chronisch zieken en gehandicapten met een minimuminkomen financieel te ontzien. Na kritische vragen daarover van GroenLinks zei de wethouder toe het hele budget ook echt voor dit doel in te zetten. Waarschijnlijk gaat de bijdrage per persoon flink omhoog. Hoe de regeling er ná dit jaar precies uit gaat zien, wordt pas in het najaar bekend. GroenLinks zal er op blijven toezien dat er maatwerk geleverd wordt. Ook chronisch zieken en gehandicapten met een inkomen net boven minimumniveau kunnen namelijk flink in de problemen komen door het wegvallen van allerlei landelijke regelingen.