Het valt misschien niet dagelijks op, maar de provincie Zuid-Holland is verantwoordelijk voor veel dingen die direct invloed hebben op ons leven in de Sleutelstad.

Het zorgen voor duurzame energie, nu en in de toekomst. Goede en gezonde waterkwaliteit in de kanalen, rivieren en stromen in onze polders. Bescherming van de biodiversiteit in het Groene Hart. Genoeg sociale huurwoningen. Zodat iedereen een fijne plek heeft om te wonen, ongeacht inkomen.

Wat mij betreft moeten we nü in actie komen om te zorgen voor echt duurzame energie. We moeten het water en de bodem in onze provincie beschermen. Ik wil dat alle inwoners van onze provincie, ook degenen met een beperking, goed en betaalbaar ov kunnen gebruiken. En dat onze gemeenten huizen bouwen waar jongeren en mensen met lage inkomens betaalbaar kunnen wonen.

Want 50% sociale huur in nieuwbouwplannen? Kan gewoon. Klimaatverandering aanpakken en boeren helpen met vergroenen? Kan gewoon. Het belang van de inwoners van Zuid-Holland boven dat van grote bedrijven plaatsen? Kan gewoon.

Een groene en eerlijke provincie maken we met elkaar. Daarom sta ik voor GroenLinks als nummer 3 op de kandidatenlijst. Doe ook mee, en stem 15 maart voor een provincie die klaar is voor de toekomst!