Leiden heeft een prachtig aanbod aan kunst en cultuur, gemaakt en geproduceerd door getalenteerde kunstenaars bij tal van instellingen en gezelschappen, maar ook in slimme samenwerkingsverbanden met bewoners en creatieve ondernemers. GroenLinks is ambitieus op het gebied van kunst en cultuur en maakt het verschil voor de makers. We zetten ons in voor de kunstenaars en makers die onze stad zo mooi maken, en investeren de komende periode fors in hen. Of het nou gaat om kleinkunst in een buurthuis of een grote productie in een theater, kunst en cultuur zijn van alle bewoners, vrijwilligers en deelnemers. We zijn voor een fijne omgeving waarin makers tot bloei komen, waar kruisbestuivingen en rauwe of innovatieve kunst alle ruimte krijgen. 

De horeca is een sfeerbepalende sector voor de stad, die van GroenLinks ruimte krijgt. Na de coronacrisis snakken we naar meer verbinding en toevallige ontmoetingen. De gemeente zet zich ervoor in dat ook na de coronacrisis de horeca en evenementen kunnen bijdragen aan een levendige stad. 

Verduurzaming van de Leidse economie brengt veel kansen met zich mee voor groene banen en innovatie. Leiden is aanjager van duurzame startups en sociaal ondernemers die werken aan innovatieve, creatieve oplossingen voor duurzaamheidsvraagstukken. 

Winkeliers, horeca, de creatieve-, technologie- en maakbedrijven zorgen naast werkgelegenheid en inkomsten ook voor leefbaarheid, levendigheid en sociale cohesie in de stad en omstreken. Winkeliers en kleine ondernemingen (waaronder zzp’ers) hebben het zwaar gehad tijdens de coronacrisis. We willen voorkomen dat winkelgebieden lijden onder leegstand of eenvormig aanbod. 

 1. We investeren fors in kunst en cultuur de komende periode, zowel in geld als aandacht. Kunst en cultuur hebben een intrinsieke, autonome waarde. Juist daarom moeten kunst en cultuur bij zoveel mogelijk mensen terecht komen. Kunst en cultuur laten ons kennismaken met het onbekende, bevragen tradities en verbreden de horizon. 
 2. We moedigen instellingen en makers aan om ook in de wijk kunst en cultuur te programmeren, bijvoorbeeld in buurthuizen. 
 3. We zetten ons in voor diversiteit en inclusie in kunst en cultuur in Leiden. Zowel makers als bezoekers, jong en oud, iedereen moet zich kunnen herkennen in kunst en mogelijkheden hebben om mee te doen. 
 4. Ons kunst- en cultuurbeleid heeft oog voor de verschillen tussen makers en instellingen in grootte en bereik en geeft zowel de klassieke kunst als de rauwe randen een plek in de stad. 
 5. We zetten ons in om makers meer kansen te bieden op het gebied van huisvesting en atelierruimte, en zoeken samen met de grote instellingen een duurzame oplossing voor de huisvestingskosten. 
 6. We stimuleren meer kunst in de openbare ruimte, met onder meer beelden, muurgedichten, en legale plekken voor graffiti. Etalages van tijdelijk leegstaande winkelruimten benutten we voor de expositie van Leidse kunst. 
 7. De gemeente ontwikkelt samen met de culturele sector en andere organisaties de Leidse Sleutelpas, waarmee onder meer de toegankelijkheid van cultuur voor inwoners wordt vergroot. De pas, die iedereen kan aanschaffen maar voor mensen met een lager inkomen gratis is, geeft korting op sport, cultuur, contributie, lidmaatschap en entree van culturele instellingen. 
 8. De gemeente betaalt makers een eerlijke prijs door de Fair Practice Code toe te passen. 
 9. We juichen verdere samenwerking tussen ondernemers, bedrijven, kunstenaars, particulieren en kunst en cultuurinstellingen toe. Bijvoorbeeld op het snijvlak van kunst en horeca, in het bijzonder gerelateerd aan het Leidse nachtleven, zoals de Buurt en de WIbar. 
 10. We willen meer betaalbare locaties voor (experimentele) kunst en cultuur. We maken ons hard voor betaalbare oefenruimtes en ateliers, expositieruimte, en vrijbuitersruimtes.
 11. We faciliteren waar mogelijk nieuwe dansgelegenheden in de stad. Ook krijgt Leiden een nachtburgemeester of een nachttroubadour. 
 12. De binnenstad moet leuk zijn en blijven voor iedereen. Bij toerisme, horeca en het toestaan van evenementen zoekt de gemeente telkens een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. 
 13. Afvalscheiding door ondernemers in de binnenstad moet makkelijker worden. Ondernemers lopen nu vaak tegen onwelwillende marktpartijen aan. Daarom gaat de gemeente bemiddelen, om ervoor te zorgen dat afvalscheiding makkelijker wordt.
 14. De gemeente biedt ruimte aan ondernemers en organisaties die willen investeren in duurzame innovatie. Hiervoor is een speciaal stimuleringsfonds opgezet. We bieden ondernemers en bedrijven zekerheid dat investeringen de moeite waard zijn door afspraken voor de lange termijn te maken.
 15. Met een Corona Herstelplan versnellen we acties en projecten die de Leidse economie en kunst- en cultuursector weer op stoom brengen. We halen investeringen naar voren, zoals die in de autoluwe binnenstad, duurzame stadsdistributie en uitbreiding van het aantal P+R-terreinen met fietsverhuur. We houden culturele festivals overeind en zorgen dat Leiden aantrekkelijk blijft voor bezoekers.
 16. We stimuleren sociaal ondernemerschap. Bij inkoop en aanbesteding geeft de gemeente ruimte aan sociaal ondernemers en zzp’ers, bijvoorbeeld door te werken met kleinere opdrachten.
 17. De gemeente steunt de ontwikkeling van niet-commerciële en coöperatieve platforms, zoals Fairbnb, als alternatief voor platformbedrijven zoals Airbnb of Uber. Zo geven we lokale ondernemers meer invloed, en maken we de democratische controle sterker

 

Optocht 3 oktober
Yvonne van Delft over GroenLinks Cultuurbeleid Afspelen op YouTube