Ashley North vertelt over het GroenLinks Leiden Programma Afspelen op YouTube

Met trots presenteren wij hier het verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022-2026 op 16 maart. In dit programma leggen we de plannen neer waarmee we de komende vier jaar Leiden groener, eerlijker en levendiger maken. Onze lijsttrekker, Ashley North, vat het programma hierboven kort samen.

“ We hebben elkaar nodig, zeker tegen de achtergrond van een pandemie, grote woningnood of de voortdurende klimaatcrisis. Dit vraagt om keuzes en om daadkracht. ”
Ashley North Lijsttrekker en wethouder

We zetten door

De afgelopen jaren heeft GroenLinks vanuit het college al vele mooie successen behaald. Leiden kleurt zicht- baar groen, we bouwen vele betaalbare woningen en met flinke investeringen in kunst, onderwijs, zorg en een eerlijke arbeidsmarkt versterken we de kansen van iede- re Leidenaar. Het werk is nog lang niet af, er liggen grote uitdagingen voor ons om ook in Leiden de woningnood, de klimaatcrisis en de groeiende ongelijkheid succesvol te bestrijden. We bouwen voort op onze inzet en zetten door. We hebben geen tijd om te wachten met het aanpakken van de grote uitdagingen waar we voor staan.

Singel smal en breed plantsoen