Vanochtend werden we wakker in een land waarin radicaal rechts haar plan voor Nederland presenteerde. Deze plannen baren ons grote zorgen. Tegelijkertijd zijn wij strijdbaar. In Leiden blijft GroenLinks zich inzetten voor gelijkwaardigheid, een duurzame, groene en gezonde toekomst en bestaanszekerheid voor iedereen.

Leiden is een stad van vluchtelingen. Hier bieden mensen graag hulp aan hen die zijn gevlucht en in Leiden komen wonen. Het nieuw te vormen kabinet opent vol de aanval op álle migranten. Basale rechten, zoals de rechtsbijstand voor asielzoekers, dreigen ernstig ingeperkt te worden. Het wordt mensen die hier als migrant zijn gekomen onmogelijk gemaakt om er echt bij te horen als deze plannen doorgang vinden. Voor Leiden als stad van vluchtelingen is dat onaanvaardbaar. 

De formerende partijen zijn niet geïnteresseerd in gelijke rechten voor de LHBTIQ+ gemeenschap en de openlijke islamofobie van de PVV baart met name moslims in onze stad grote zorgen. Aan elke Leidenaar, met welke achtergrond dan ook, willen wij laten horen: wij zullen nooit meewerken aan de inperking van verworven (grond)rechten. Wij zullen samen strijden voor vrijheid, voor inclusie en solidariteit. Wij staan naast jullie en steunen jullie! In Leiden laten wij ons niet leiden door radicaal rechts en alle partijen die een radicaal rechts landsbestuur mogelijk maken. 

Op noodzakelijke klimaatplannen dreigt hard bezuinigd te worden, maar in Leiden moeten wij ons blijven wapenen tegen klimaatverandering. Wij blijven kiezen voor de toekomst, door te investeren in het dempen van toenemende hitte, stevige regenbuien, vieze lucht en CO2 uitstoot. De gezondheid van huidige en toekomstige Leidenaren zetten wij niet op het spel en onze vergroeningsopgave zetten wij onverminderd voort. 

Ook iedereen die in Leiden in armoede verkeert, reiken wij de helpende hand. Het nieuwe kabinet wil hier en daar werken aan betere toeslagen, maar échte verandering blijft uit. Het minimumloon en de bijstand worden niet opgehoogd, terwijl dat keihard nodig is. Met onze armoederegelingen doen wij ons best om dit te repareren. Ook blijven wij zoeken naar structurele oplossingen voor tekorten in het onderwijs en de zorg, of het nou gaat om personeelstekorten of huisvestingsproblemen. Ook staan wij voor een toegankelijke en florerende cultuursector. Het extra belasten van de toegang tot cultuur keuren wij af, net als de verhoogde belastingen op boeken, die heel hard nodig zijn voor ons onderwijs en de taalvaardigheid. 

Dat het nieuwe kabinet studenten wil aanpakken door langstudeerboetes uit te delen, is bovendien een dolk in de rug van onze studenten. De coronacrisis, de wooncrisis, klimaatcrisis en grote prestatiedruk zorgen voor enorme stress bij studenten en jongeren. Daar komt de druk om zo snel mogelijk af te studeren straks nog eens bij als het aan de formerende partijen ligt. De langstudeerboete zal van tafel moeten. 

Wij zijn trots op Leiden. Een stad waarin iedereen erbij hoort, ongeacht achtergrond, geloof, gender, geaardheid of afkomst. Een stad van vluchtelingen en een stad die werkt aan een fijne toekomst, met veel stadsnatuur, schone energie en zorg en ondersteuning voor iedereen die dat nodig heeft. Wij laten ons niet beperken door radicaal rechts. 

Doe je mee? Samen maken wij het verschil!