In Leiden wonen, leren en werken Leidenaars die allemaal anders zijn. Ze zijn jong of ouder, theoretisch dan wel praktisch opgeleid. Net aangekomen als student of mensen van wie de voorouders hier al naartoe kwamen om te werken in de lakenindustrie of die vluchtten vanwege de vrijheid van woord en geweten.

Mannen, vrouwen en non-binaire personen die in vrijheid kunnen liefhebben en trouwen met de partner van hun keuze. Leidenaars met verschillende huidskleuren en culturele achtergronden die allemaal bijdragen aan de levendige, ondernemende en culturele kennisstad. Allemaal zijn we Leidenaars.

Als stad zorgen we dat iedereen veilig en vrij kan zijn. De gemeente zelf probeert een afspiegeling van Leiden te zijn. 

ONZE SPEERPUNTEN

  1. Leiden krijgt in de raadsperiode 2022-2026 weer een wethouder emancipatie en diversiteit. Deze wethouder zorgt ervoor dat LHBTIQ+-personen, mensen met een beperking, mensen met een andere culturele achtergrond en vrouwen dezelfde rechten en behandeling krijgen als de rest
  2. De gemeente moet het melden van discriminatie en aangifte doen van discriminatie, racisme en bedreiging makkelijker maken. De gemeente maakt het meldpunt discriminatie bij iedereen bekend met een campagne. Ook moeten de gemeente, de politie en het Bureaus anti-discriminatie beter gaan samenwerken. Zij houden bij om welke redenen discriminatie en bedreiging plaatsvinden.
  3. De openbare ruimte is van iedereen. De gemeente maakt deze toegankelijk voor mensen met een beperking. Ook is het openbaar vervoer en overheidsgebouwen in 2026 voor iedereen toegankelijk.
  4. Leiden is en blijft een regenbooggemeente. De gemeente heeft plannen over hoe de hele stad en gemeente veiliger en vrijer kan worden voor LHBTIQ+-ers. De gemeente moedigt andere organisaties aan om deze plannen ook te hebben.
  5. De gemeente laat het slavernijverleden van de stad onderzoeken. Zo vinden we uit hoe Leiden voordeel heeft gehad van de wereldwijde handel in tot slaafgemaakte mensen en wat de rol van het stadsbestuur en Leidse inwoners daarin was. Als uit het onderzoek blijkt dat het nodig is, biedt het stadsbestuur hiervoor excuses aan. De gemeente zorgt ervoor dat er aandacht is voor de uitkomst van het onderzoek in de stad, bijvoorbeeld door extra uitleg bij straatnaamborden of bepaalde monumenten.