Secretaris afdelingsbestuur

GroenLinks Leiden is een actieve afdeling en met bijna 800  leden één van de grote GroenLinks-afdelingen van Nederland. Als bestuurslid ben je samen met je medebestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling. Je hebt een aantal vaste taken, maar daarnaast is er ook veel vrijheid om met eigen creatieve ideeën voor evenementen te komen. De functie van secretaris is een heel afwisselend; het is een combinatie van het formele proces en de creatieve kant van bestuurswerk.

Campagneleider

Lijkt het je wat om samen met andere GroenLinksers onze partij onder de aandacht te brengen, stemmen te werven en in gesprek te gaan met Leidenaren? Wij zoeken een nieuwe campagneleider die de campagnecommissie mede wil gaan leiden tot en met de Provinciale Verkiezingen van 2023 en wil bijdragen aan verdere ontwikkeling van onze permanente campagne.

Bestuurslid diversiteit

GroenLinks Leiden is een actieve afdeling en met ruim 700 leden één van de grotere GroenLinks-afdelingen van Nederland. Als bestuurslid ben je samen met je 7 mede-bestuursleden verantwoordelijk voor het reilen en zeilen van de afdeling en het ondersteunen van de fractie. Het bestuur werkt daarin nauw samen met de fractieleden, de diverse commissies en andere actieve vrijwilligers. Alle bestuursleden hebben naast de algemene bestuurstaken één of meer specifieke taken. We zijn op dit moment op zoek naar een bestuurslid die de portefeuille diversiteit de komende twee jaar op zich wil nemen.

Campagnecommissie

De afdeling GroenLinks Leiden heeft een Campagnecommissie voor de verschillende verkiezingen (zowel landelijk als lokaal als Europees). De Campagnecommissie is ingesteld om niet alleen tijdens verkiezingen, maar ook in de periode daarbuiten actief te blijven in het promoten van de zichtbaarheid en aantrekkelijkheid van onze beweging en ons gedachtegoed. Daarvoor organiseert ze leuke, boeiende, opvallende en verbindende acties.

Wil je bijdragen aan de verkiezingscampagne? We zijn altijd op zoek naar een nieuwe commissieleden en vrijwilligers!