GroenLinks Leiden heeft vandaag het verkiezingsprogramma gepresenteerd voor de gemeenteraadsverkiezingen van 16 maart 2022: Maak het verschil – Samen werken aan een groen, eerlijk en levendig Leiden.
 

Lijsttrekker Ashley North: “Ik ben buitengewoon trots op dit programma. GroenLinks toont zich een ambitieuze partij, een partij die daadwerkelijk het verschil maakt in onze stad. Als wethouder heb ik de afgelopen jaren mogen bijdragen aan een flinke verduurzaming van Leiden, aan groenere wijken en aan gelijke kansen voor iedereen. Nu is het tijd om hierop voort te bouwen en door te zetten voor een groen, eerlijk en levendig Leiden.”

Een stad waar iedereen fijn kan opgroeien, kansen krijgt en zich kan ontwikkelen in gezonde, groene wijken. Met het nieuwe programma stelt GroenLinks zich ten doel om in de periode 2022-2026 een duurzame stad te realiseren waarin Leidenaars zich veilig voelen, mee kunnen doen en betaalbaar wonen. Bovendien zet GroenLinks in op een stevige verduurzaming van Leiden. Schone lucht, groene straten, hergebruik van materialen en een betaalbare energietransitie spelen een prominente rol in het nieuwe programma.

Kansengelijkheid is op sociaal gebied het centrale thema voor GroenLinks. De partij wil dat iedere Leidenaar eerlijke kansen krijgt om zich te ontwikkelen en een gezond en gelukkig leven te leiden. Met het programma Maak het verschil – Samen werken aan een groen, eerlijk en levendig Leiden toont GroenLinks de ambitie om voort te bouwen op de groene en vooruitstrevende afslag die het Leidse stadsbestuur de afgelopen jaren heeft genomen. De partij laat zien ook de komende jaren bereid te zijn haar bijdrage te leveren aan een stad waarin Leidenaars betaalbaar kunnen wonen, in een groene omgeving en met gelijke kansen.

Een aantal voorbeelden van wat GroenLinks concreet wil bereiken:

  • De wooncrisis aanpakken: verhogen van de norm voor sociale huur van 30% naar 40%, en het bouwen van duizenden betaalbare woningen voor onder meer studenten, starters en senioren.

  • Een betaalbare energietransitie: energiecoaches voor inwoners met een smalle beurs, ruim baan voor lokale cooperaties en banen creeeren in de energietransitie. Extra aandacht voor klimaatrechtvaardigheid. 

  • Doorgaan met de vergroening van de stad: het Singelpark uitbreiden, nieuwe parken aanleggen en samen met inwoners de wijken vergroenen.

  • Fietsers en voetgangers op een: uitbreiding van de autoluwe stad, vanaf 2025 geen vervuilend vrachtverkeer meer in de stad, meer ruimte voor voetgangers en fietsers in de openbare ruimte.

  • Kunst, cultuur en sport worden inclusief. We vergroten de toegang tot kunst, cultuur en sport met de Leidse Sleutelpas, waarmee inwoners kortingen en gratis toegang krijgen. Gratis beschikbaar voor inwoners met een kleine beurs.

  • Harde actie tegen discriminatie, een wethouder emancipatie en diversiteit in de komende periode, en extra aandacht voor toegankelijkheid van gebouwen.