Werkgroepen GroenLinks Leiden

Werkgroepen geven de Leidse fractie gevraagd en ongevraagd advies over een bepaald thema. Ze bestaan uit mensen met een bepaalde expertise of met interesse voor het onderwerp. Ook zijn er speciale werkgroepen, zoals de campagnecommissie. Werkgroepen bepalen zelf hun manier van werken, sommigen komen 1 keer per maand bijeen en doen uitjes, anderen houden per email contact om bijvoorbeeld 1 of 2 keer per jaar inbreng te kunnen leveren op een onderwerp.

Niet alle werkgroepen zijn vrij toegankelijk. Voor sommige werkgroepen is specifieke kennis gewenst of wordt eerst een intakegesprek gevoerd. Neem contact op met de contactpersoon voor vragen of aanmelden.

Momenteel kent GroenLinks Leiden de volgende werkgroepen:

Daarnaast kun je voor inhoudelijke politieke onderwerp opnemen met de fractie:

  • Zorg: duo-fractielid St├ęphanie Bakker
    (mail naar sjbakker[@]hotmail.com)
  • Arbeidsmarkt en sociale zekerheid: fractielid Ashley North
    (mail naar ashleymichaelnorth[@]gmail.com)
  • Leidse Ruimte: fractielid Walter van Peijpe
    (mail naar waltervanpeijpe[@]xs4all.nl)