Kijk hieronder voor de juiste persoon bij het juiste onderwerp en neem vooral contact op als dat nodig is.

Portefeuilles

Hieronder vind je welke persoon waarover het woord voert (de portefeuilles). Klik op het onderwerp en je gaat vanzelf naar het juiste (duo)raadslid.

Commissie Leefbaarheid & Bereikbaarheid

Commissie Onderwijs & Samenleving

Commissie Stedelijke Ontwikkeling

Commissie Werk & Middelen

(Duo)raadsleden

Rembrandt Rowaan

Rembrandt Rowaan 📩

Werk & Middelen

Algemene middelen/financiën

 • Begroting en jaarrekening
 • Lokale heffingen
 • Kapitaalgoederen
 • Bedrijfsvoering

Commissie voor de rekeningen

 • lid als fractievoorzitter van GroenLinks

Emma van Bree 📩

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Omgevingskwaliteit

 • Duurzaamheid
 • Openbaar groen, natuur en biodiversiteit
 • Natuur- en Milieueducatie
 • Kwaliteit openbare ruimte
 • Inzamelen huishoudelijk afval
 • Openbare verlichting
 • Bruggen en viaducten
 • Beheer wegen
 • Openbaar water
 • Milieuhandhaving
 • Volkstuinen

Veiligheid en Handhaving

 • Fysieke en sociale veiligheid
 • Brandweer
 • Rampenbestrijding
 • Handhaving (met uitzondering van milieu- en bouwhandhaving)
Emma van Bree
Marleen Schreuder

Marleen Schreuder 📩

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Bereikbaarheid

 • Fietsers en voetgangers
 • Openbaar vervoer
 • Autoluwe binnenstad
 • Autoverkeer
 • Parkeren (auto's en fietsen)

Alex Friso 📩

Leefbaarheid en Bereikbaarheid

Bestuur en Dienstverlening

 • Publieksparticipatie
 • Wijkmanagement
 • Intergemeentelijke samenwerking (regiozaken)
 • Samenwerkingsverbanden
 • Publieke dienstverlening

Stedelijke Ontwikkeling

Energietransitie

 • Warmtetransitie
 • Energietransitie
 • Regionale energiestrategie
 • Isolatie van gebouwen
 • Energiebesparing
Alex Friso
Ivo van Spronsen

Ivo van Spronsen 📩

Stedelijke ontwikkeling

Bouwen

 • Bouwbeleid
 • Duurzaam en natuur-inclusief bouwen
 • Bouwprojecten ten zuiden van de Oude Rijn incl. Werninkterrein en Transvaal

Ruimtelijke Ordening

 • Omgevingswet
 • Bestemmingsplannen
 • Grondbeleid/gemeentelijk vastgoed
 • Welstand en monumenten

Onderwijs en Samenleving

Maatschappelijke Ondersteuning

 • LHBTI+-emancipatie/seksuele en genderdiversiteit

Prescillia van Noort 📩

Werk en Middelen

Werk en inkomen

 • Werken naar vermogen
 • Ondersteuning minima
 • Schuldhulpverlening
 • Inkomensvoorzieningen (WWB)
 • (Energie)armoede

Economie

 • Ondernemers
 • Stedenbanden
 • Europese Unie
Prescillia van Noort
Iris du Pon

Iris du Pon 📩

Onderwijs en Samenleving

Jeugd en onderwijs

 • Opvoedingsondersteuning
 • Jeugdzorg

Maatschappelijke ondersteuning

 • Vrijwilligersondersteuning en informele zorg
 • Ontmoeting en participatie
 • Diversiteit, inclusie en emancipatie (m.u.v. LHBTI+)
 • WMO-voorzieningen
 • Opvang en onderdak kwetsbare groepen

Tineke Hoogeboom 📩

Onderwijs en Samenleving

Sport

 • Sportbeleid
 • Sportaccommodaties

Maatschappelijke ondersteuning

 • Gezondheid
Tineke Hoogenboom
Rosie van Peijpe liggend formaat foto

Rosie van Peijpe 📩

Werk en Middelen

Cultuur en recreatie

 • Cultuur (kunst, theater, muziek)
 • BplusC (Bibliotheek + Centrum voor kunst en cultuur)
 • Cultureel erfgoed
 • Archeologie 
 • Recreatie
 • Horeca en nachtleven
 • Evenementen

Economie

 • Binnenstad
 • Marketing en promotie van de stad

Ahmet Kargin 📩

Onderwijs en Samenleving

Jeugd en onderwijs 

 • Opvoedingsondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Peuterspeelzalen en kinderopvang
 • Onderwijsbeleid
 • Onderwijshuisvesting

Stedelijke Ontwikkeling

Wonen/bouwen

 • Woonbeleid
 • Betaalbaar wonen
 • Sociale huur
 • Studentenhuisvesting
 • Verkamering
 • Woonwagens
 • Bouwprojecten ten noorden van de Oude Rijn (m.u.v. Werninkterrein en Transvaal)
 • Handhaving bouwen en wonen

Holland Rijnland

 • Vanuit Leidse Raad algemeen bestuurslid
Ahmet Kargin
Lauri van Oosterom

Lauri van Oosterom 📩 

Werk en Middelen

Economie

 • Circulaire economie
 • Kringloop economie
 • Afvalstromen