Voor jongeren vinden de vragenstellers het met name belangrijk dat zij de gewoonte opbouwen verstandige seksuele keuzes te maken. Voor de seksuele gezondheid is het belangrijk dat iedereen goede kennis heeft over seksualiteit, het eigen lichaam koestert en hierdoor een positief zelfbeeld krijgt.

Daarnaast vinden GroenLinks, D66, PvdA en SVL het belangrijk dat er goede voorlichting is over voorbehoeds­middelen en dat deze voor iedereen betaalbaar en ruim beschikbaar zijn. Dat geldt voor de pil, condooms en ook voor de hiv-preventiepil PrEP. Zeker voor groepen bij wie de kans op hiv-besmetting[ii] groter is.

Seksuele gezondheid en strijd tegen hiv

Wereldwijd zetten de Verenigde Naties[iii] zich in om voor 2030 de hiv/aidsepidemie onder controle te krijgen. In Nederland zijn ambities hierover geformuleerd in het ‘Nationaal Actieplan Soa, hiv en seksuele gezondheid’[iv] dat onder meer als doelstelling heeft:

“Inwoners van Nederland zijn goed geïnformeerd en in staat om keuzes te maken over hun seksuele gezondheid […] en hebben toegang tot passende, betaalbare en laagdrempelige gezondheidsvoorzieningen (zoals testen en anticonceptie), zorg, advies, ondersteuning en bescherming bij hulpvragen en problemen rond hun seksuele gezondheid, inclusief soa en hiv.”

Recentelijk heeft het kabinet een beleidsvisie[v] seksuele gezondheid gepresenteerd die bovenstaande doelen nog eens onderstrepen. Concrete actie en meer middelen hiervoor zijn alleen nog niet aangekondigd. Dat heeft ongetwijfeld ook effect voor lokaal en regionaal beleid van GGD Hollands Midden (HM) en de gemeente.

GroenLinks, D66, PvdA en SVL willen graag weten welke uitdagingen en mogelijkheden het stadsbestuur van Leiden ziet om op ambitieuze wijze verder vorm te geven aan het bevorderen van seksuele gezondheid van iedere Leidenaar.

Raadsvragen