We zien elke dag de verschrikkelijke beelden uit Gaza en de Westelijke Jordaanoever. De Palestijnse bevolking is het slachtoffer van oorlogsgeweld waar mensenrechtenschendingen aan de orde van de dag zijn en waar kinderen geen kind meer kunnen zijn. De Verenigde Naties ziet in de huidige gebeurtenissen kenmerken van genocide en om die reden heeft het Internationaal Gerechtshof Israël opgeroepen om alles te doen om genocide te voorkomen. Er zijn sinds het begin van de oorlog al tienduizenden Palestijnen gedood en ook de materiële en culturele schade is niet te overzien. Het oorlogsgeweld moet stoppen. Er moet op grote schaal hulp en zorg naar Gaza en de Palestijnse bevolking verdient vrijheid, rechten en zelfbeschikking. 

GroenLinks Leiden & Den Haag deelt de zorgen van de studenten, medewerkers en andere Leidenaren en Hagenaars over de mensen in Gaza en steunen hun vreedzame protest tegen het geweld in Gaza en de eis om alles in het werk te stellen om het geweld te stoppen. Leiden als een stad van de vluchtelingen. Den Haag als stad van Vrede en Recht. En de Universiteit Leiden, die in de 16de eeuw werd geschonken aan de stad als waardering voor getoond verzet. Alle drie deze plekken zijn gevormd en gekenmerkt door vrijheid en recht. Het belang van het recht op demonstratie en het recht op de vrije meningsuiting kunnen wij niet genoeg benadrukken. 

Sinds vandaag is er een demonstratie op de campus van de Universiteit Leiden, locatie Wijnhaven. Dit is een vreedzaam protest en het is daarom van groot belang dat dit protest ongehinderd plaats kan vinden en eenieder die dat wil veilig aan deze demonstratie kan deelnemen. Het demonstratierecht is, in de woorden van Amnesty International, een belangrijk ventiel voor de samenleving om ongenoegen te uiten. Wij zullen waakzaam zijn en keuren geweld tegen vreedzame demonstranten af. 

Wij roepen de Universiteit Leiden op om dit protest plaats te laten vinden en de lokale autoriteiten om het recht om te demonstreren te faciliteren. GroenLinks Leiden en GroenLinks Den Haag vinden het belangrijk dat de demonstratie openbaar toegankelijk is en iedereen hier op een veilige manier aan mee kan doen.