Update

De nieuwe horecavisie is met 37 stemmen tegen 2 aangenomen in de Raad van 28 januari 2021. Alleen ChristenUnie en PS stemden tegen. GroenLinks is tevreden over het voorstel dat ondernemers in deze moeilijke tijd juist perspectief biedt. Een goede balans tussen levendigheid en leefbaarheid. Tijdens de raadsvergadering werd ook afgesproken in 2023 een eerste evaluatie te laten plaatsvinden. 

Einde terrasverwarmers in 2026

GroenLinks is zeer tevreden dat 2 moties (verzoeken aan het college) zijn aangenomen. De Partij voor de Dieren en GroenLinks vroegen in de motie de terrasverwarmers vanaf 2026 in Leiden te verbieden. Ook gaat de gemeente dankzij een motie van PvdD en GroenLinks horeca-ondernemers een scan aanbieden waarmee deze kunnen zien of er energie valt te besparen in hun zaak. Een eerdere scan, een paar jaar geleden, leverde al enorme besparingen op. 

Lees verder onder het interview

Goede balans

In de nieuwe Leidse horecavisie, die de gemeenteraad komende donderdag bespreekt, is een goede balans gevonden tussen levendigheid en leefbaarheid van de binnenstad, vindt ons raadslid Walter van Peijpe.

“In de vorige collegeperiodes is de horeca in Leiden flink gegroeid. Deze nieuwe visie zet daar, hotels uitgezonderd, terecht een rem op. Dat is goed voor de huidige horecaondernemers die het door de coronacrisis zwaar hebben en ook voor de leefbaarheid van de binnenstad.”

De nieuwe horecavisie, opgesteld door onze wethouder Yvonne van Delft, kwam tot stand na een uitgebreid participatieproces met onder andere bewoners van de binnenstad, wijkverenigingen en horecaondernemers.

Duurzame horeca

Voor GroenLinks zijn ontwikkelingen naar een meer ‘duurzame’ horeca natuurlijk belangrijk. Die kan je in een horecavisie niet afdwingen, maar er staan wel veel goede adviezen voor ondernemers in. De gemeente kan hen ook in sommige gevallen helpen te verduurzamen, zoals bijvoorbeeld met afvalverwerking.

Wel dient de Partij voor de Dieren samen met GroenLinks donderdag in de raad een motie in over terrasverwarming. Het doel: in 2024 geen energieverspillende verwarming van terrassen meer. Nu maar hopen dat de motie een meerderheid gaat krijgen.