Hoe kan jij je aanmelden?

Deelnemers kunnen zich aanmelden via L.raat@gemeenteraadleiden.nl. De organisatie verzoekt geïnteresseerden aan te geven wat hun specifieke interesses zijn, want daar kan het programma op worden aangepast. We roepen mensen ook op om vooral iemand mee te nemen, bijv. een vriendin, dochter of mantelzorger. Voor de gezelligheid, maar ook als zij zich er dan prettiger bij voelen. Meer vrouwen in politiek zijn nodig!

Tijd en locatie

Vrijdag 23 maart van 15.30 - 18.00

Stadhuis, Gemeente Leiden

De huidige situatie

In de Leidse gemeenteraad zitten 39 mensen, deze gemeenteraadsleden zijn gekozen bij de gemeenteraadsverkiezingen van vorig jaar (2022). Van deze 39 mensen zijn er 18 vrouwen, dat is 46% van het totaal. Bovendien zijn er naast de raadsleden ook duo-leden actief, dat zijn mensen die niet zijn gekozen met de verkiezingen maar wel namens een partij zijn benoemd in raadscommissies. Er zijn in Leiden 24 duo-raadsleden, van wie 8 vrouwen en 16 mannen. Het aantal vrouwen dat duo-raadslid is dus maar 33,3% van het totaal aantal duo-leden. Uit beide percentages blijkt dat het aantal vrouwen in de raad nog altijd achterloopt op het aantal mannen. Het aantal vrouwen van kleur is in Leiden zelfs nihil. Dit versterkt het beeld dat de politiek nog steeds een plek is voor met name mannen, terwijl dat niet het geval is en meer vertegenwoordiging van vrouwen juist ook goed is voor de besluiten die de gemeenteraad neemt.

Ervaring binnen (lokale) politiek

Hier staat tegenover dat vrouwen andere ervaringen (zullen) hebben in de (lokale) politiek dan mannen. Onderzoek van Kenniscentrum Atria wees bijvoorbeeld uit dat hoe meer vrouwelijke raadsleden afwijken van de huidige gemiddelde raadsleden, in gender, leeftijd of culturele achtergrond, hoe vaker zij te maken krijgen met online haat. Daar komt bij dat juist veel vertegenwoordigers van wijkverenigingen, bedrijven en andere bestuurders uit de stad veelal mannen zijn.

  • Hoe gaan (jonge) vrouwelijke raadsleden daarmee om?
  • Wat zijn voordelen, vooroordelen en wat zijn de uitdagingen?
  • Waarom is het belangrijk dat vrouwen vertegenwoordigd zijn, binnen en buiten de politiek?
  • Voel je belemmeringen om politiek actief te worden en hoe zouden we dat eventueel kunnen oplossen?

Kortom, wij willen met zo veel mogelijk verschillende Leidse vrouwen kennismaken en met elkaar in gesprek over wat ons bindt.

Ondertekend namens ons allemaal,

Lianne Raat (Partij voor de Dieren), Marleen Schreuder (GroenLinks), Maaike van Vliet (VVD), Linda Beimer (D66), Esmee van Meer (Partij van de Arbeid), Dagmar Doorn (Christenunie), Famke Güler (Partij Sleutelstad), Prescillia van Noort (GroenLinks), Alyssa Voorwald (VVD), Claudia Berman de Jong (Socialistische Partij), Gerieke Prins (Partij van de Arbeid), Annelies van Vark (CDA), Laura Delver (Partij voor de Dieren), Iris du Pon (GroenLinks), Bo Lemmens (Partij van de Arbeid), Patty Verkuylen (Partij Sleutelstad), Rosie van Peijpe (GroenLinks), Julia de Groot (D66), Elianne Wijnands (Studenten voor Leiden), Tineke Hoogeboom (GroenLinks), Magda van der Star (Partij van de Arbeid), Sophia Boomsma (Studenten voor Leiden), Emma van Bree (GroenLinks), Martine van Schaik (Partij voor de Dieren), Lauri van Oosterom (GroenLinks), Antje Jordan (D66).