Op 16 januari stemde de gemeenteraad in met de herijking van het programma Leiden Inclusief. Hiermee komt er extra geld vrij om de ambities voor een diverse, inclusieve en gelijkwaardige stad vorm te geven.

Bij de behandeling van de begroting in afgelopen november is op initiatief van de Partij voor de Dieren en GroenLinks dit extra geld toegevoegd aan het Programma Leiden Inclusief.

Het programma werkt aan het bevorderen van gendergelijkheid en LHBTIQ+-emancipatie, het vegroten van toegankelijkheid voor mensen met een beperking en het tegengaan van racisme en discriminatie.  

Leiden Inclusief werkt hieraan op drie manieren:

  • De gemeente verbetert de positie van o.a. vrouwen, LHBTIQ+ personen, culturele minderheden of mensen met een beperking in de stad.
  • De gemeentelijke organisatie wordt meer een afspiegeling van de Leidse samenleving.
  • De gemeente gaat in de stad met organisaties en personen in gesprek over knelpunten op het gebied van diversiteit in inclusie.

Binnenkort verschijnt het actieplan met de concrete en meetbare doelen waarmee we deze ambities waar kunnen maken. Onze fractie is blij met de toezeggingen van het college over hoe we scholen beter kunnen ondersteunen bij het verwerken van seksuele en genderdiversiteit in hun lespakketten.

Zo werken we in de stad aan het kweken van begrip voor elkaar en het waarderen van elkaars verschillen. Dan wordt Leiden pas voor iedereen toegankelijk, kan iedereen zijn wie die wil zijn en voelt iedereen zich welkom om mee te doen.