MOTIES EN VOORSTELLEN

Met de vernieuwing van de sociale huurwoningen in de Hoven aan de Willem de Zwijgerlaan startte de gemeente met een nieuw plan: de Gebiedsvisie Park de Zwijger. Woningen in de Hoven waren verouderd en moesten al jaren geleden opgeknapt worden, maar dat lukte om meerdere redenen nog niet. Afgelopen raad is de gebiedsvisie van de gemeente aangenomen. Daarin staat dat niet alleen deze woningen eindelijk opgeknapt worden, maar ook nóg ruim 900 woningen, waarvan 70% in het betaalbare segment. In deze visie wordt ook nog een deel van de Willem de Zwijgerlaan ‘overkluisd’ (ondergronds) om ruimte te maken voor een dakpark.

Op het eerste gezicht een fantastisch plan, maar toch ging het gepaard met veel kritiek vanuit de oppositie, en uitingen van zorgen vanuit verschillende organisaties en initiatieven in en rondom de buurt. In het proces naar de raadssessie waarbij de gebiedsvisie werd behandeld is raadslid Ahmet Kargin dan ook uitvoerig in gesprek geweest met inwoners uit de wijk en andere belanghebbenden. Al hun zorgen zijn meegenomen naar de raad waarover het college op meerdere punten toezeggingen deed. Ahmet deed ook twee aanvullende voorstellen: explicieter aandacht geven aan de biodiversiteit van het dakpark en om kijken waar er buurtmoestuinen kunnen worden aangelegd binnen de gebiedsvisie. Deze moties zijn aangenomen! Als er nog vragen zijn naar aanleiding van eerdere berichtgeving over deze gebiedsvisie, neem dan vooral contact op met Ahmet!

Ook op het gebied van vijandig straatmeubilair is afgelopen raad een voorstel aangenomen, ditmaal van onze raadslid Emma van Bree. Dit voorstel werd gedaan bij het agendapunt over duurzame wijkvernieuwing in Meerburg. Deze wijkvernieuwingen zijn best bijzonder omdat deze in Leiden slim, efficiënt, toekomstbestendig en goedkoper worden gedaan dan in veel andere steden. Het voorstel van Emma roept op dat stoelen, banken, en ander vergelijkbar meubilair niet ‘vijandig’ moet worden vormgegeven. Vijandig meubilair is meubilair dat zo wordt vormgegeven dat het overlast veroorzakende mensen weert uit de publieke ruimte. In de praktijk treft dit echter voornamelijk hangjongeren, skaters, ouderen, en dak- en thuislozen, waardoor mensen die juist meer afhankelijk zijn van het gebruik van openbare ruimte worden geweerd. Het voorstel roept dan ook om dat niet meer te doen. Ook roept het voorstel op om straatmeubilair inclusiever in te richten. Nu is veel meubilair bijvoorbeeld gericht op mannen, maar zou volgens de fractie meer rekening gehouden moeten worden met alle doelgroepen die gebruik maken van de openbare ruimte.

Als laatste hield onze raadslid Rosie van Peijpe een prachtige maidenspeech over bewustwording in de politiek en de kracht van de cultuur naar aanleiding van het raadsvoorstel over de toekomstige huisvesting van de centrale vestiging van BplusC. Daarbij werden ook een twee voorstellen van Rosie aangenomen. Haar eerste voorstel riep op om culturele makers en ondernemers uit de stad waar mogelijk te betrekken, en haar tweede voorstel om tijdens de verbouwing de vindbaarheid, bereikbaarheid en toegankelijkheid van de tijdelijke locatie te garanderen. Haar maidenspeech kan je hier terugkijken of lezen.

SCHRIFTELIJKE VRAGEN

Naast onderwerpen onder de aandacht brengen doormiddel van moties en voorstellen, kaart de fractie verschillende issues aan doormiddel van schriftelijke vragen. Zo stelde onze raadslid Iris du Pon samen met de PvdA en PvdD vragen over de aanpak tegen racisme en discriminatie. Dit was naar aanleiding van een stadgesprek ‘Leiden Praat!’ georganiseerd over racisme naar aanleiding van de Internationale Dag tegen Racisme en Discriminatie. Deze bijzondere en inspirerende avond leidde tot meerdere vragen, die hier te vinden zijn.

Eerder gestelde schriftelijke vragen, die mede werden ingediend door ons raadslid Ahmet Kargin, over de deelname van mbo-studenten aan de introductieweek voor studenten in Leiden, leidde ook tot mooi nieuws. Zo gaat er dit jaar een pilot plaatsvinden waarbij startende mbo-studenten één dag mee mogen doen aan de EL CID. Mooie eerste stappen, maar er is nog een lange weg te gaan tot de introductieweek voor studenten ook echt een introweek wordt voor álle studenten. Het artikel over de pilot is hier te vinden.

SAMEN AAN DE SLAG 3.0

Ten slotte delen we graag nog een succes uit ons beleidsakkoord. In ons beleidsakkoord is de ambitie opgenomen om vergroening in elke wijk in Leiden mogelijk te maken. Samen aan de Slag is één van de initiatieven om hier uitvoering aan te geven; met succes! Terwijl het in 2016 ging om 100 initiatieven van Leidenaars om samen de straat te vergroenen, gaat het inmiddels om ruim 4.200 initiatieven! Met Samen aan de Slag 3.0 heeft het College een nieuw programma voor de komende jaren vastgesteld, waarbij er o.a.: actief gekeken wordt naar versteende straten waar bewoners zelf niet makkelijk tot vergroening komen, wordt gestart met een Leidse Kweektuin, en extra geld beschikbaar wordt gesteld om nóg meer straten te kunnen vergroenen.