Begroting
Het zijn drukke, maar productieve tijden in de fractie. De afgelopen weken stond de behandeling van de begroting voor volgend jaar centraal in de gemeenteraad. Een mooie gelegenheid om onze visie op de stad uiteen te zetten én dit te combineren met een aantal voorstellen. De begroting gaat immers over alles wat de gemeente doet en biedt dan ook genoeg aanknopingspunten om de stad nog wat socialer en groener te maken.
De begroting die het college heeft gepresenteerd stond deels in het teken van de onzekerheid die de pandemie met zich meebrengt. Over de langetermijneffecten weten we niet veel, maar wat we wel weten is dat het nodig is om te blijven investeren om onze lokale economie en samenleving draaiende te houden. Tegelijkertijd is het wel belangrijk te kiezen waar we dan in investeren. Er worden in de begroting dan ook duidelijke keuzes gemaakt wat we wel en niet doen: de inzet is een lokale economie van de toekomst, met groene banen en met behoud van sociale voorzieningen.

Ons voorstel om geld vrij te maken voor een pilot met een huurteam heeft het gehaald. Deze pilot betreft een laagdrempelig loket waar huurders terecht kunnen met vragen of klachten over onrecht (https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/huurteam-komt-eraan).

Ook een creatief voorstel om betrokken bewoners te laten helpen bij het beheer van afvalcontainers kon op een meerderheid rekenen (https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/leidse-afvalsleutels).

En dankzij onze motie gaat de gemeente ervoor om samen met wongingbouwcorporaties in 2026 voor iedere corporatiewoning een zonnepaneel te hebben geïnstalleerd.
 

Verbinding
Soms komen grote landelijk of internationale thema's heel dichtbij. Het onderwijsveld in Nederland werd kort geleden opgeschrikt door wat leek op de vergoelijking van zogenoemde intentieverklaringen op reformatorische scholen, waarin ouders wordt gevraagd een visie te onderschrijven die homoseksualiteit afwijst. Op ons initiatief heeft de Leidse raad hier stelling tegen genomen en de duidelijke uitspraak gedaan dat we dit soort verklaringen in Leiden niet willen, omdat elk kind op elke school recht heeft op een veilig schoolklimaat. Een ander aspect van dat veilige schoolklimaat, waar iedereen zichzelf mag zijn, zou het zoeken naar begrip en verbinding tussen leerlingen van alle achtergronden moeten zijn. Na het vreselijke nieuws uit Frankrijk, waarin spanningen en stigmatisering op de loer liggen, is het belangrijk om met elkaar uit te spreken dat die verbinding de inzet moet zijn op scholen in de Leidse regio. Dat was dan ook de kern van een statement van een groep fracties uit de gemeenteraad van Leiden en Leiderdorp, nadat een schrijfopdracht op een Leidse school voor veel ophef zorgde. De politiek vond het in deze gevallen belangrijk zich uit te spreken en ook het signaal te geven dat we hier in het onderwijs en de hele samenleving met elkaar aan moeten blijven werken.
 

Koers voor de komende tijd 
Nieuwe gemeenteraadsverkiezing gaan langzaam aan voorbereid worden. Daarom bekijkt de fractie  in een aantal sessies met elkaar waar we staan, waar  we ons de komende resterende tijd nog op gaan richten,  hoe we daar willen komen, met welke resultaten en met welk verhaal voor de volgende periode we straks naar de stad toe willen stappen.
We willen daarin zelf dingen op de agenda zetten, maar blijven ons natuurlijk ook bezighouden met lopende onderwerpen.  Daarover gaan we ook graag met jullie in gesprek. Een mooi voorbeeld daarvan was de afgelopen tijd het Roomburgerpark: een veelbewogen dossier met veel aspecten, waar we goed over nagedacht hebben en waarin we merkten hoe goed het werkt om vooral het gesprek met elkaar aan te gaan en overwegingen te delen (https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/overwegingen-bij-roomburgerpark). Over dit en andere dossiers houden we jullie natuurlijk op de hoogte en we horen het heel graag als jullie verder vragen hebben of iets willen meegeven.

We spreken elkaar!