SAMENVATTING VAN ONZE VISIE

De fractie van GroenLinks kijkt positief kritisch naar het meest recente inrichtingsplan voor het Roomburgerpark. Wij zijn blij met een groot aantal mooie voorstellen die dit plan laat zien, zoals de klimaatadaptatie, de extra ruimte voor ongebonden sport, de vergroening van de straten rondom het park en het schoolplein van de Lorentzschool, de vergroening van de naastgelegen bouwkavel aan de Van Vollenhovenkade en de maatschappelijke rol die de sportclubs nog meer gaan oppakken. 

Een aantal punten zijn voor ons zo belangrijk dat wij daar extra kritisch op blijven toetsen. Eén van de punten betreft de biodiversiteit: voor ons prioriteit nummer 1. Verderop in dit stuk gaan we daar uitgebreid op in, met name dat wij een ruimere 0-meting als eis hebben geformuleerd. Dat wil zeggen dat we voor het hele park willen zien wat de huidige ecologische waarde ervan is. Ook willen wij bij de uitvoering van het plan dat de ecologische waarde (afname en toename) actief gemonitord wordt. Zowel de 0-meting als monitoring zijn toegezegd door het college en zal bij de latere besluitvorming verder aan de orde komen. 

Verder is voor ons het open het karakter van het geplande 4e veld een voorwaarde: wij willen dat dit echt een plek voor de buurt wordt om te bewegen, sporten en spelen, waarbij het effect van licht en geluid goed moet worden onderzocht. Daarnaast vinden wij de kosten voor het geplande nieuwe theehuis/huis van de buurt zeer hoog.

Lees meer