De Agenda Autoluwe Binnenstad is voor GroenLinks een belangrijk middel om de stad groener te maken. “We maken ruimte op straat. De juiste parkeerder op de juiste plek. Het aanmoedigen van fietsen, lopen en gebruik van openbaar vervoer zorgt ervoor dat er meer publieke ruimte bijkomt. Die ruimte willen we inzetten voor bewoners en de leefbaarheid van hun buurt en onze stad versterken”, aldus Marleen Schreuder. De Ir. Driessenstraat, de Oosterkerkstraat en het Waardkerkplein vormen volgens GroenLinks belangrijke schakels in de vergroening van de stad

Niet alleen is er in deze straat volop ruimte om meer groen toe te voegen, maar er zijn ook kansen om de verkeersveiligheid sterk te verbeteren. Emma van Bree: “Auto’s rijden hard over de brede weg zonder obstakels. Door bijvoorbeeld groene middenbermen of perkjes aan de rand van de weg toe te voegen, kan de snelheid sterk afnemen. Bovendien is er dan meer ruimte voor groen.”

Er moet daarnaast meer verkeersveiligheid worden geboden voor voetgangers en fietsers. Ook voor hen zou meer groen een prettige toevoeging zijn. Om deze reden stelden Marleen Schreuder en Emma van Bree op 24 november 2021 al eerder schriftelijke vragen over de geplande herinrichting van de Ir. Driessenstraat/Oosterkerkstraat. De ontwikkelingen rondom het bouwproject ‘Parel35’, waar de gemeenteraad op 1 februari over een motie aannam, zijn voor GroenLinks aanleiding om opnieuw aandacht vragen voor dit stukje Leiden.

Nu vragen zij nogmaals aan het college wat de stand van zaken is van de geplande herinrichting van de straat en welke kansen zij ziet voor het aangrenzende Waardkerkplein. Dit plein is momenteel een parkeerplaats en biedt in die functie geen bijdrage aan de doelstelling om in Leiden meer plek te maken voor spelen, bewegen, ontmoeten en vergroening. GroenLinks wil daarom graag van het college weten of zij in de nabije toekomst kansen ziet voor een herinrichting van het Waardkerkplein samen met de bewoners.

Lees de schriftelijke vragen hier. Over enkele weken zal het college een reactie geven.