Druk op de paarse knop en lees hier over de laatste ontwikkelingen:

 

 

Na de raadsvergadering van 10 november en 3 december zijn er nieuwe ontwikkelingen rond het Roomburgerpark. Ons raadslid Rembrandt Rowaan praat jullie bij in dit artikel. 

Op 23 oktober deelde ik met jullie een artikel met onze overwegingen voor het Roomburgerpark.

Er zijn nieuwe ontwikkelingen. Tijdens de vergadering van de gemeenteraad op 10 november werd er kort verwezen aan het referendumverzoek. Ook werden er een hoop voorstellen van verschillende raadsfracties behandeld, waaronder een aantal van GroenLinks.

Groen op 1

Voor GroenLinks geldt bovenal: het groen staat op plek 1. In ons wijzigingsvoorstel (amendement) van juni 2019 zorgden wij ervoor dat:

  • stadstuin het Zoete Land niet opgeknipt zou worden;
  • de molenweide naast het park niet gebruikt zou worden voor parkeren;
  • de biodiversiteit en in klimaatadaptatie in het hele gebied zal moeten toenemen.

Daarnaast vroegen wij tijdens de commissiebehandeling van 15 oktober om twee toezeggingen van het College van Burgemeester en Wethouders, die er ook kwamen:

  • een goede 0-meting van de biodiversiteitswaarde van het hele gebied;
  • monitoring en assistentie van de Universiteit Leiden en Naturalis bij de verbetering van de biodiversiteit.

In de gemeenteraad van 10 november hebben wij vervolgens nog een toezegging gevraagd. Wij willen een inventarisatie vooraf van alle geplande ingrepen in het park: negatief en positief. Het gevolg daarvan is naar verwachting een verbetering van de biodiversiteit, maar wanneer doet die zich voor? Na hoeveel jaar? Het college heeft toezegt dit te onderzoeken, in een best en een worst case scenario.

Inclusie en Participatie

Op 10 november dienden wij ook drie moties in. Eentje over een gedegen onderzoek naar de effecten van licht en geluid, en een goede omschrijving van hoe de ‘prettige parkbeleving’ geborgd wordt in het park.

Een tweede motie ging over een open wijksportpark. Het Roomburgerpark moet namelijk toegankelijk zijn voor iedereen, waarbij alle gebruikers gelijkwaardig zijn.

Ons derde voorstel betrof een gedegen evaluatie van het gelopen participatieproces. Wij wensen dat de betrokkenen nog eens gehoord worden, zodat uit het proces lering getrokken van worden voor de toekomst.

Referendum

Wijkbewoners hebben een referendumverzoek ingediend. Zij hebben genoeg handtekeningen opgehaald om de procedure voor een referendum te starten en gaan zich nu buigen over een goede vraag. Daarna doen zij een poging om nog eens 5.000 handtekeningen op te halen. Als dat lukt gaat het referendum daadwerkelijk plaatsvinden.

GroenLinks heeft de indieners tijdens de raadsvergadering van harte succes gewenst met dit proces!

Vervolg?

GroenLinks wacht vol spanning af wat de ontwikkelingen zijn rondom het referendum. In de voortgang van het dossier blijven wij ons onverminderd inzetten voor met name een groen, maar ook zeker een ontspannen en sportief Roomburgerpark!