Als nieuwste raadslid in onze fractie mag ik het spits afbijten met Vanuit de fractie nieuwe stijl. Ik zal kort vertellen wat ons als fractie en mijzelf de afgelopen tijd heeft beziggehouden. Deze buitengewone tijd stelt aan iedereen nieuwe eisen en vraagt ook van de fractie aanpassingsvermogen. Zo was donderdag 23 april voor het eerst de raadsvergadering volledig digitaal. 

Klimaatbestendig en biodivers Leiden

Voor GroenLinks en voor onze hele stad was het een belangrijke raadsvergadering vanwege de unanieme goedkeuring van het programma "Leiden biodivers en klimaatbestendig". Bij het debat over dit voorstel diende Marleen 2 moties in waarvan de motie “pionieren met vegetatie” werd aangenomen. 

Walter schreef over het klimaatbestendig maken van onze stad een persoonlijk stukje over deze mooie ontwikkeling: Klimaatadapwat?. Wil je alles weten over de nieuwe klimaatplannen van de gemeente lees dan het artikel van onze wethouder Ashley: Leiden klimaatneutraal: iedereen droge voeten...en nog zoveel meer! 

#SOSMoria

Hoewel de coronacrisis het leven in Leiden behoorlijk op zijn kop heeft gezet. Is dat niets vergeleken bij de ontwrichting van het leven van vluchtelingen die in kamp Moria op Lesbos zitten. Voor alleenstaande kinderen in het kamp dreigt door covid-19 een humanitaire crisis. Leiden heeft aangeboden 25 kinderen op te nemen maar het kabinet weigert nog steeds. Daarom deze oproep die Gebke, namens ons, deed samen met Martijn Otten van de PvdA

Vragen over stopzetten tijdelijke huur in Coronatijd

Aan wethouder Fleur Spijker stelde ik een rondvraag over het stopzetten van de tijdelijke huur aan de Hoflaan en Weidehof. Portaal sloopt deze panden voor duurzame nieuwbouw en extra woningen. Op zich goed, maar in deze tijd van Corona wil GroenLinks niet dat mensen onverhoopt op straat komen te staan. Dankzij de inspanning van de wethouder, Portaal en Ad Hoc lijkt het erop dat iedereen, al dan niet met hulp van de verhuurder, een nieuwe (tijdelijke) plek heeft gevonden. Daar ben ik natuurlijk hartstikke blij mee. 

Voorwaarts en niet vergeten...

Tot zover deze Vanuit de fractie nieuwe stijl. Nog een persoonlijke noot: ik moet zeggen, ik had me mijn eerste 100 dagen wel anders voorgesteld. De samenwerking met Alex in Stedelijke Ontwikkeling gaat heel goed en ik doe de commissie met plezier. Er valt nog veel werk te doen voor sociaal wonen en duurzaam bouwen. 

Hou vol beste GroenLinksers, zorg voor elkaar en laten we op deze Dag van de Arbeid niet vergeten dat we er niet alleen voor staan en samen blijven werken aan een groen en sociaal Leiden.