Digitaal vergaderen: het went maar blijft een vreemde gewaarwording. Debatteren is elkaar in de ogen kijken, je woorden kracht bijzetten met armgebaren en de sfeer in de zaal proeven. Turend naar een stel kleine schermpjes is dat allemaal knap lastig. Toch blijft het raadswerk onverminderd doorgaan. Daarom bij deze een update uit de fractie!

Pamflet ‘De Leidse Zomer’

Raadslid Walter van Peijpe heeft gewerkt aan een pamflet, samen met de fracties van D66, PvdA, CDA, VVD en Partij Sleutelstad. Hierin wordt het college opgeroepen om ook in coronatijd een bruisende binnenstad te faciliteren, waarin de Leidenaar veel leuks kan doen in de binnenstad, uiteraard binnen de kaders van het RIVM. Belangrijke thema’s voor GroenLinks komen hierin terug: de mogelijkheid van culturele exposities, autoluwe straten en steun aan het Leidse MKB.

Regionale Energie Strategie  

Op 28 mei is de Regionale Energie Strategie (RES) behandeld in de gemeenteraad. Ten minste, een concept daarvan. Het document is in de regio opgesteld om in 2030 uit te komen op 50% minder uitstoot van CO2, ten opzichte van 1990. Leiden gaf haar zienswijze op, met een aantal mooie punten zoals het belang van energiecoöperaties, het aanbrengen van zonnepanelen op daken van particulieren en een pleidooi voor een actievere rol van de provincie Zuid-Holland.

Bed-bad-broodvoorziening

Op 1 mei is de Leidse Bed-bad-en-broodvoorziening voor ongedocumenteerde vluchtelingen gesloten. Sluiting is in gang gezet als gevolg van landelijk beleid. In Den Haag is besloten om de opvang voor ongedocumenteerden te centraliseren in grote Landelijke Vreemdelingen Voorzieningen (LVV’s), waardoor alle bed-bad-en-broodvoorzieningen uiteindelijk worden gesloten. Hier heeft GroenLinks Leiden zich naar gevoegd, zij het met pijn in het hart, omdat dit niet iedereen de beste oplossing is. De sluiting op 1 mei was 2 maanden eerder dan verwacht, waar de fractie niet blij mee was. Daarom hebben wij middels een brief zeer kritische vragen hierover gesteld. Wat bleek uit de antwoorden van de wethouder is dat er heel veel inzet is gepleegd is om de bewoners te motiveren om de overstap naar Rotterdam te maken, conform de oproep van GroenLinks. Voor een aantal bewoners is dit gelukt. Anderen hebben echter aangegeven niet naar de LVV te willen, mede vanwege hun netwerk in Leiden en vraagtekens bij de aanpak van de LVV. Een aantal mensen is nu van de radar verdwenen. Wij hebben de wethouder gevraagd om per kwartaal een update te krijgen over het wel en wee van deze mensen, en dat is gelukkig toegezegd.

Wij begrijpen het heel goed als dit vragen oproept bij de leden. Dit is een ontzettend zwaar dossier en het lot van ongedocumenteerden ligt ons allemaal na aan het hart. Een groep die al weinig perspectief had, met het nieuwe landelijke beleid niet altijd geholpen is en nog veel onzekerheid kent. Wij blijven actief zoeken naar oplossingen om een veilige plek voor deze mensen te borgen. Schroom daarom niet op contact op te nemen met Rembrandt Rowaan (woordvoerder) of Gebke van Gaal (fractievoorzitter).

Singelpark

Al 80% van het mooie Singelpark is gerealiseerd, nu ook de Wisenniabrug aan de noordkant van de binnenstad een feit is.

Tijdelijk afscheid raadslid Emma van Bree

Ons raadslid Emma van Bree is met zwangerschapsverlof gegaan. Afgelopen raadsvergadering is afscheid van haar genomen. Zij verlaat de fractie voor een aantal maanden en wordt tijdelijk vervangen door Marcel Terlouw, momenteel duo-raadslid. Wij wensen Emma een voorspoedige zwangerschap toe en verwelkomen Marcel van harte als raadslid!

Screenshot: Digitale raadsvergadering van 28 mei. Linksboven zien we raadslid Alex Friso in actie, debatterend over de RES.