Het was een intensieve eindsprint richting reces, maar het resultaat mag er zijn! In de laatste week voor haar zomervakantie behandelde de gemeenteraad de laatste kaderbrief van deze collegeperiode, waarin de plannen voor het volgende jaar geschetst worden. Dat is altijd een moment voor algemene politieke beschouwingen (https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/algemene-beschouwingen-2021-2) én een mooie gelegenheid om met allerlei voorstellen te komen. Het lukte de fractie dan ook met een aantal mooie initiatieven de plannen voor volgend jaar de verrijken.

Zo start de gemeente dankzij Ivo van Spronsen met een pilot om een moderne vorm van kamerverhuur bij de hospita te stimuleren (https://sleutelstad.nl/2021/07/06/groenlinks-wil-pilot-met-student-in-huis/).
Marcel Terlouw wist een meerderheid achter zijn voorstel te krijgen om mensen in de bijstand de mogelijkheid te bieden bij te verdienen.
Dankzij Walter van Peijpe gaat de toeristenbelasting die bij de gemeente binnenkomt door toeristische verhuur zoals AirBNB, voortaan naar datgene wat Leiden juist zo aantrekkelijk maakt voor toeristen, namelijk het culturele aanbod (https://sleutelstad.nl/2021/07/14/groenlinks-stop-toeristenbelasting-airbnb-in-cultuurplannen/).
Tot slot nam Gebke van Gaal het initiatief tot een rondetafelgesprek om tot een strategie te komen tot een 'Leiden zonder dakloosheid in 2030'.

Naast deze plannen voor het komende jaar, was het de afgelopen periode druk op het terrein van Stedelijke Ontwikkeling: de inrichting van de stad van de toekomst krijgt steeds meer vorm en vaak volgens de visie van GroenLinks.
Op het terrein van de voormalige betonfabriek van Wernink in de Mors gaat na jaren van braak liggen een autoluwe woonwijk verrijzen met 30% sociale huur en woningen voor bijzondere doelgroepen. Hierbij wordt er gestreefd naar een energieneutrale wijk.  Een ecologische visie moet zorgen voor versterking van de biodiversiteit.
Ook op de Kaasmarkt gaat nu gebeuren wat decennialang niet lukte: een vervallen stukje stad wordt omgevormd tot een groen, autoluw Kaasmarktpark, zonder bebouwing van de kade.
En de gemeenteraad stemde afgelopen week in met de gebiedsvisie van het Stationsgebied, waarvan de uitvoering wat geduld vraagt, maar waarin ten opzichte van het tot nu toe geldende plan via biodiverse vergroening, een duurzaam mobiliteitsknooppunt en 30% sociale huurwoningen in de nieuwbouw, een enorme groene en linkse inhaalslag is gemaakt, die Alex Friso met een pleidooi voor tijdelijk gebruik ook nog een creatieve impuls gaf (https://www.leidschdagblad.nl/cnt/dmf20210630_34841579?utm_source=google&utm_medium=organic).

Naast dit werk aan de stad voor de toekomst, speelde de fractie ook in op de actualiteit: Rembrandt Rowaan lanceerde samen met collega Suzanne van der Jagt van de PvdA een 10-puntenplan voor meer kansengelijkheid in het onderwijs: een al langer schrijnend probleem, dat tijdens de corona crisis alleen maar groter werd (https://leiden.groenlinks.nl/nieuws/vergroot-kansengelijkheid-leidse-onderwijs).
Emma van Bree trok aan de bel nadat rond het station een denigrerende flyer was verspreid om mensen op te roepen niet aan bedelaars te geven: de burgemeester gaf toe dat dit zo niet hoorde en gaat zelfs kijken of het bedelverbod dat Leiden eerder invoerde, ondanks verzet van GroenLinks, wel in lijn is met Europese verdragen (https://sleutelstad.nl/2021/06/22/lenferink-anti-bedelflyer-had-zo-niet-gemoeten/).
Tot slot ondernam Houssam actie n.a.v. verontrustende signalen over een zogeheten discgolfbaan in polderpark Cronesteyn: hij sprak zich hier namens GroenLinks tegen uit. Voorlopig zullen er nog geen frisbees door de velden van dit zeldzame stukje Leidse natuur zoeven (https://sleutelstad.nl/2021/06/23/ook-groenlinks-tegen-discgolfbaan-cronesteyn/).

Voor nu gaan we even in zomermodus, maar we blijven bereikbaar en melden ons na het reces weer met waar we mee aan de slag gaan.