Een groot deel van bestaande woningen aan de Willem de Zwijgerlaan zullen worden gesloopt en vervangen, samen met een deel van de woningen in de aangrenzende Prinsessenbuurt (tussen de Sumatralaan en de Kooilaan). GroenLinks vind dit een goede zaak.

De huidige situatie

Deze huizen zijn namelijk oud en omdat ze zeer slecht zijn geïsoleerd maken mensen hoge stookkosten. De urgentie voor deze nieuwe woningen is dus erg hoog. De ambitie is om ook meer nieuwe woningen in het gebied toe te voegen en de wijk op te knappen met groen en speelplekken. Het college heeft daarom voorgesteld om opnieuw) een deel van de Willem de Zwijgerlaan een dak aan te brengen. Op die manier ontstaat er meer ruimte voor groen, levendigheid en kunnen mensen gemakkelijker de weg over.

Bezoek van Ahmet, Alex en Marleen aan de buurt

GroenLinks vindt het belangrijk dat bestaande bewoners goed worden meegenomen in het proces van de sloop en nieuwbouw van de woningen. Het gaat immers om hun huis en hun buurt. Daarom zijn raadsleden Ahmet Kargin, Alex Friso en Marleen Schreuder op pad gegaan in de wijk om geluiden op te halen. Zo hebben zij gehoord dat bij bewoners verkeersveiligheid een grote zorg is, vanwege de nabijgelegen scholen, het verzorgingshuis en de vele fietsers die door de Tuin van Noord rijden. Voor hen is het ook belangrijk om te weten hoe levensloopbestendig de nieuwe woningen zullen worden, kunnen zij daar wonen met een handicap en is gezinsuitbreiding mogelijk? Allemaal terechte punten, waar de gemeenteraad zich nog over zal buigen.

Projectgebied

Woon jij in het projectgebied (het gebied dat ligt ingeklemd tussen de IJsselmeerlaan/Sumatrastraat, Surinamestraat, Curaçaostraat, Joop Vervoornpad en de volkstuinen Ons Buiten) en heb je vragen of opmerkingen over de nieuwe plannen?

Neem dan contact met ons op via leiden@groenlinks.nl of kom 7 maar 2023 inspreken bij de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Meldt je hiervoor aan via de griffie