De afgelopen jaren heb ik veel verschillende onderwerpen voorbij zien komen in de gemeenteraad. Ik merkte dat lang niet altijd alle Leidenaren de weg naar het stadhuis weten te vinden om van zich te laten horen. Omdat we ieders ideeën en inzet nodig hebben in de stad, wil ik me vooral ervoor inzetten dat die een plek krijgen in een open en transparant politiek proces met goed besproken keuzes.

“ Geef de ruimte aan positieve energie! ”

Ik heb me hard gemaakt voor de bescherming van huurders, geprobeerd bouwen en vergroenen hand in hand te laten gaan en slimme groene en linkse randvoorwaarden voor de energietransitie geformuleerd. Vooral daarin merk je dat gemeenten vaak afhankelijk zijn van anderen, waaronder de landelijke overheid. Daarom wil ik dat we als stad zelf het heft in handen nemen, anderen inspireren en leiderschap tonen in hoe we willen leven: met plek voor iedereen, in een groene en gezonde omgeving.

Dat vraagt ook om een verdraagzame en optimistische houding in de stad en naar het zoeken van verbinding en gedeelde belangen. En dat is nu net wat ik het leukst vind om te doen in mijn rol: in de raad en in de fractie samenwerken en elkaar verder helpen en in de stad echt de verbinding te maken en de brug te zijn tussen stad en stadskantoor.

Daar ga ik dus graag mee door!

PORTEFEUILLE

Samen met Ahmet Kargin en Ivo van Spronsen zit ik in de commissie Stedelijke Ontwikkeling. Dat betekent dat ik me samen met hen bezighoud met betaalbaar wonen, duurzaam, klimaatpositief- en natuurinclusief bouwen en ruimtelijke ordening .