Iedereen heeft recht op een passend dak boven zijn of haar hoofd. We zetten ons ervoor in dat Leiden een inclusieve stad blijft waar ook mensen met een kleine beurs voldoende mogelijkheden hebben om te wonen. Zowel de binnenstad als de groene buitenwijken moeten betaalbaar zijn voor alle Leidenaars. Wij bevorderen dat zowel bestaande woningen als nieuwbouwprojecten zo duurzaam mogelijk worden. Zo zorgen we we dat ook de toename van woningen leidt tot verbeteringen aan de kwaliteit van onze omgeving en het milieu.

De huidige situatie op de woningmarkt is niet eerlijk en voedt bovendien de maatschappelijke ongelijkheid. We willen speculatie
met woonruimte tegengaan en we willen door gemengde wijken te creëren de kansengelijkheid en de sociale verbondenheid in de stad vergroten.

We investeren flink in de bouw van nieuwe huizen

Demonstratie man met bord

We bouwen snel nieuwe woningen

In Leiden is het woningaanbod krap en het sluit vaak niet aan op de vraag. Hierdoor is huren vaak duur en is een koopwoning voor te veel Leidenaars niet meer te betalen. Krapte op de huurmarkt leidt ook te vaak tot misstanden zoals een te hoge huurprijs en slecht onderhoud. Daarom bouwen we tot 2030 ruim 8500 woningen om de tekorten te verminderen. We transformeren kantoren en leegstaande gebouwen naar woningen. Hierbij stellen we eisen aan betaalbaarheid, duurzaamheid en grootte, zodat het aanbod beter aansluit op de behoefte.

Huis te koop

We benutten de bestaande (woon)ruimte beter

Leiden heeft beperkte mogelijkheden voor nieuwbouw, en bovendien neemt de dichtheid van bewoning af. We stimuleren gezamenlijke bewoning, waardoor we de bestaande woningen beter benutten. We kijken bij uitbreiding van het woningbestand altijd naar mogelijkheden om bestaande woningen aan te passen aan de huidige vraag, door deze bijvoorbeeld te splitsen of op te toppen, zodat buurten levendiger worden.

Leidse gracht nacht

We maken wonen prettig, eerlijk en betaalbaar

Wonen is een recht en de basis voor een fijn leven. Eerlijk en betaalbaar wonen is daarom van groot belang. Wij stellen paal en perk aan de misstanden door het huidige woningtekort en het machtsverschil tussen huurder, verhuurder en belegger. Dat doen we door huurders te voorzien van hulp bij het behalen van hun (woon)recht. Het opkopen van woningen door beleggers op zoek naar winst willen we tegengaan

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022)

...is het percentage te bouwen sociale huurwoningen van 20% naar 30% verhoogd. Dit levert tot 2030 ongeveer 1000 nieuwe sociale huurwoningen op.

...hebben we gezorgd dat de woningnood onder studenten hoog op de agenda staat, met bijna 3000 nieuwe studentenwoningen in de planning en innovatieve pilots om studenten bij hospita’s en gastgezinnen te huisvesten in ongebruikte kamers.

...is de positie van huurders in Leiden verbeterd. Onder andere door het instellen van een huurteam dat huurders bij misstanden kan bijstaan of namens hen een zaak bij de huurcommissie kan voorleggen, en de inzet om een einde te maken aan hoge inkomenseisen in middenhuur.

...worden bouwprojecten aangegrepen om wijken te vergroenen, en leveren ontwikkelaars een grotere bijdrage aan investeringen in de stad die nodig zijn voor toekomstige bewoners.