We willen uiterlijk vanaf 2045 klimaatpositief* en dus ook fossielvrij* zijn, om de afgesproken doelstellingen van maximaal 1,5 graden opwarming van Parijs* te halen. Daarnaast willen we strengere tussentijdse doelen in 2030: een minimale vermindering van 65% CO2-uitstoot ten opzichte van 1990, tenminste een kwart van de woningen aardgasvrij, en tenminste 80% van de elektriciteit afkomstig van hernieuwbare bronnen. Dit zijn stevige maar haalbare doelen.

In Leiden hebben we een aantal extra uitdagingen. De grote oude binnenstad heeft veel moeilijk te isoleren monumentale panden, we hebben maar een kleine hoeveelheid ruimte om energie op te wekken en we zijn afhankelijk van samenwerking met de rest van de regio. Dit zorgt ervoor dat we harder moeten werken om onze doelen te halen. GroenLinks zorgt ervoor dat klimaat en duurzaamheid in Leiden bovenaan de politieke agenda staan. Wij willen dat de energietransitie duurzaam en eerlijk verloopt en samen met onze bewoners wordt vormgegeven en uitgevoerd.

Zonnepanelen op dak

Een transitie met en voor alle Leidenaars

Om de energietransitie succesvol vorm te geven is het belangrijk  dat we zo veel mogelijk samen met de inwoners van de wijken  doen. Dat betekent bijvoorbeeld dat we helder en zo tijdig mogelijk  communiceren over plannen, met heldere kaders inwoners laten  meebeslissen, en ervoor zorgen dat mensen in de meest kwetsbare posities extra kunnen profiteren van verduurzaming. Zo creëren  we draagvlak en kunnen mensen zich voorbereiden op, en alvast  bijdragen aan de veranderingen en vloeien de energieopbrengsten  terug naar de Leidenaars.

Klimaatprotest

Doortastend kennis opbouwen voor een effectieve transitie

De energietransitie vraagt daadkracht, maar tegelijkertijd willen we ervoor zorgen dat we op tijd kunnen stoppen met projecten die niet goed werken, terwijl we geslaagde projecten verder willen uitbouwen. Hiervoor hoeven we niet steeds het wiel uit te vinden in Leiden. Het huidige college met GroenLinks heeft daarom al besloten een duurzaamheidsdashboard te starten waarmee mensen van binnen en buiten Leiden kunnen zien hoe het gaat en waar we van kunnen leren.

dakdekker

Een duurzame transitie van onze woningen en gebouwen

De grootste opgave in Leiden is het energieneutraal of -positief maken van de bebouwing. Daarvoor kunnen we in alle wijken meteen aan de slag om zo veel mogelijk energieverspilling tegen te gaan door betere isolatie. Voor elektriciteitsopwekking zetten we de prioriteit op zonne-energie van daken – de rest doen we met de regio. Daarnaast zijn we voor de warmtevoorziening afhankelijk van wat er gebeurt met de Zuid-Hollandse warmterotonde en de landelijke warmtewet. Tegelijkertijd zien we ook grote kansen in de verduurzaming van warmteproductie door winning uit bijvoorbeeld grachtwater (aquathermie).

Met GroenLinks in het College (2018-2022)

…is ten opzichte van 2015 in Leiden de CO2-uitstoot met 13% verminderd en het aandeel hernieuwbare energie verdubbeld, onder andere door bijna viermaal zoveel zonne-energie.

…is de positie van lokale energiecoöperaties versterkt door hen een volwaardige plek te geven in het ontwerpen en realiseren van een open regionaal energiesysteem.

…is een duurzaamheidsdashboard opgezet waarin wordt bijgehouden of de gemeente op koers ligt.

…is energieneutraal bouwen een van de prioriteiten geworden bij nieuwbouw.