Jongeren en studenten hebben de toekomst. Jonge mensen die nu opgeleid worden of voor het eerst aan het werk gaan verdienen een stad waarin zij zich optimaal kunnen ontplooien. Daarom strijd GroenLinks voor een goede basis: een fijne plek om te wonen, goede sociale en maatschappelijke voorzieningen en een duurzame toekomst.

Met haar MBO's, Hogeschool, en Universiteit is Leiden een jonge, bruisende stad. Samen houden we dat zo, ook na Corona. GroenLinks wil bouwen aan kansen, aan gezelligheid en aan een stad waar deze generatie en toekomstige generaties nog jarenlang met plezier kunnen wonen.

Dame met flyer

Woningen voor jongeren en studenten

 1. We zetten extra in op het bouwen van woningen voor jongeren en studenten. Voor de komende jaren staat de bouw van 2700 studentenwoningen op de planning.
 2. Jongeren en alleenstaanden hebben veelal behoefte aan kleine, goedkope woningen. Het aanbod hiervan is nu niet toereikend. GroenLinks wil onderzoeken hoe we het huidige woningaanbod ook voor hen geschikt kunnen maken. Daarbij wordt ook gekeken naar mogelijkheden voor het plaatsen van tijdelijke en flexibele woningen, zoals tiny houses.
 3. Verkamering geeft ruimte aan studenten en andere kamerbewoners, maar leidt ook vaak tot misstanden. Om uitbuiting van huurders en overlast in de buurt tegen te gaan, houden we verhuurders aan de vergunningssystemen voor woningvorming, verkamering en onttrekking van woonruimte. Op deze manier zorgen we voor een goed aanbod en voor goede kwaliteit van woonruimte. Kamers die hierdoor verloren gaan, compenseren we met de bouw van nieuwe studentenwoningen.

Rennende kinderen

Sporten en buiten ontspannen

 1. Iedereen heeft recht op groen: we werken toe naar een gemeente waar iedere inwoner binnen circa vijf minuten lopen vanaf de voordeur een (wijk)park kan bereiken om te ontspannen en te bewegen.
 2. GroenLinks zet actief in op het realiseren van meer ruimte voor sport, in het bijzonder voor sporters waarvoor nu nog te weinig plekken zijn. We creëren een nieuw skatepark in Leiden en blazen nieuw leven in het plan om een deel van de Leidse grachten open te stellen voor zwemmen door het creëren van een stadszwembad met stadsstrand. 
 3. Plekken waar jongeren samenkomen, moeten inclusief zijn. Bij het inrichten van hangplekken, buurthuizen, scholen en andere locaties houden we rekening met de behoeften en wensen van verschillende groepen.
Zonnepanelen op dak

Een duurzame stad voor een duurzame toekomst

 1. We vertalen de energiedoelstellingen – onder meer dat we uiterlijk 2045 klimaat positief zijn naar bindende gemeentelijke doelen per jaar en per collegeperiode; voor zowel energiereductie, als opwekking duurzame elektriciteit en warmte. 
 2. Ook mensen die in een flat/appartement wonen of een woning huren krijgen de mogelijkheid om, door lid te worden van een energiecoöperatie (zoals Zon op Leiden), in hun directe omgeving te investeren in duurzame energie. De gemeente ondersteunt bewonersinitiatieven en stelt samen met bijvoorbeeld scholen en ziekenhuizen daken, geluidsschermen en grond beschikbaar. 
 3. We gaan door met de succesvolle aanpak voor duurzame wijken. Zo zorgen we dat Leiden goed voorbereid is op de gevolgen van klimaatverandering, zoals stortbuien, droogte en hittestress. Op basis van klimaatstresstesten richten we wijken helemaal klimaatbestendig in. Hier betrekken we de bewoners bij. Zo ontwerpen we samen groenere wijken die prettiger zijn om in te wonen, voor onszelf en de generaties na ons. 
 4. Hergebruik van grondstoffen en zorgvuldige omgang met afval zijn belangrijk.  Meervoudige huishoudens zoals studentenhuizen moeten de mogelijkheid krijgen voor elke bewoner een eigen afvalpas aan te vragen.
Schuldhulpverlening zorgen maken

Ondersteuning voor jongeren met een hulpvraag

 1. Een warme overdracht van jeugd- naar volwassenen hulp is van belang. Jongeren zijn er niet bij gebaat dat hun 18e verjaardag een harde overgangsdatum is wat betreft hulpverlening. De gemeente zorgt ervoor dat deze jongeren via een overgangsperiode een zachte landing in de volwassenenzorg krijgen.
 2. Zonder armoede leven betekent dat je ook kunt sporten, naar een museum, een voorstelling of sociale activiteit kunt gaan. Wij voeren de Leidse Sleutelpas in, die inkomensafhankelijk voor iedereen beschikbaar komt en korting geeft op deelname aan activiteiten.
twee dames bij een trein

Bereikbaar met het OV, de fiets en te voet

 1. Fietsers moeten rond Leiden Centraal altijd hun fiets goed en comfortabel kunnen stallen. Zo stimuleren we het gebruik van schoon vervoer. Met de stallingen onder de woontorens Lorentz en De Geus zijn we al op de goede weg, maar er moet zeker nog één grote, overdekte stalling bij komen, het liefst aan de kant van het BioScience Park.
 2. We werken toe naar een aantrekkelijk netwerk van en naar alle wijken, (wijk)winkelcentra, stations en richting onze buurgemeenten, waarbinnen de fiets altijd voorrang heeft.
 3. We blijven ons altijd inzetten voor meer en effectievere buslijnen. Zo willen we bijvoorbeeld meer buslijnen tussen de verschillende wijken zonder op Leiden CS te moeten overstappen en meer regionale nachtbussen.
Dame op podium

Bruisend en veilig Leiden

 1. We faciliteren waar mogelijk nieuwe dansgelegenheden in de stad. Ook krijgt Leiden een nachtburgemeester of een nacht troubadour. 
 2. GroenLinks staat open voor een hostel in de Leidse binnenstad, zodat ook jongeren goedkoper in het centrum kunnen overnachten.
 3.  De horeca is hard getroffen door corona, daarom blijven bijvoorbeeld de uitgebreide terrasmogelijkheden bestaan zolang de crisis en het herstel duren.
 4. GroenLinks wil softdrugs legaliseren en decriminaliseren. In Leiden komt een gereguleerde wietplantage. Dit vermindert overlast en criminele activiteit en beschermt tevens de veiligheid en kwaliteit voor de gebruikers.
 5. GroenLinks wil de veiligheid van vrouwen, LHBTI+’ers en andere groepen op straat vergroten, ook ‘s nachts. We zetten in op goede monitoring, inzet van extra middelen wanneer nodig en letten op de veiligheidsbeleving van een straat waar we gaan bouwen.
stempotlood

Waar gaat de gemeenteraad over?

De gemeente gaat onder andere over bouwen, nu al zijn er 2700 nieuwe woningen voor studenten en jongeren in voorbereiding. Dit breiden we de komende jaren uit. Ook gaat de gemeente over maatschappelijke ondersteuning, GroenLinks is er voor jongeren die wat extra hulp of extra voorzieningen nodig hebben. De gemeente gaat ook over het faciliteren van kunst, cultuur en horeca.