Pescillia over wonen in Leiden Afspelen op YouTube

Nieuwkomers of doorstromers, kopers of huurders, er is in Leiden continue een zeer diverse groep mensen op zoek naar een geschikte woning. De woonwensen lopen ook zeer uiteen, variërend van een studentenkamer, een grotere woning met kamers voor de kinderen of juist een kleinere gelijkvloerse woning. 

In een dichtbevolkte stad als Leiden is het vaak niet gemakkelijk om iets te vinden dat bij je behoeften en mogelijkheden past. GroenLinks Leiden heeft in haar programma veel aandacht voor dit complexe probleem. Zo willen we 8500 woningen bouwen met 40% sociale huur en 2700 studentenkamers realiseren.

Ook willen we zorgen voor een betere match tussen behoefte en aanbod van woningen in Leiden en een beter doorstroming van woningzoekers. Daarnaast moet de gemeentelijke woningmarkt in al haar diversiteit een eerlijke behandeling bieden aan woningzoekers, met redelijke huurprijzen, goed onderhoud en minder verdringing op de koopmarkt door beleggers.

Tot slot is er een belangrijk sociale kant aan het vinden van een geschikte woning, zoals fijne en veilige buurten met speelruimte, groen, winkels en faciliteiten. Ook op dit onderwerp heeft GroenLinks goede ideeën in het programma. Hieronder leest u een selectie van punten uit het programma dat betrekking heeft op dit onderwerp.

Wonen voor huurders

Een betaalbare huurwoning vinden is voor veel mensen een belangrijke stap, waarna er afhankelijk van allerlei levensgebeurtenissen behoefte ont staat aan volgende stappen naar een daarvoor geschikte woning. Ouder worden, kinderen krijgen, kinderen die het huis verlaten, meer of juist minder inkomen krijgen of ziek worden zijn allemaal redenen voor andere woonbehoeften. Voldoende verscheidenheid en betaalbaarheid van huurwoningen zorgen voor de nodige flexibiliteit en doorstroming waar alle woningzoekers van profiteren. De sociale huursector vormt het fundament van het aanbod en GroenLinks zal dit fundament verstevigen.

Wonen op kamers

Studenten en jongeren zijn een grote maar ook kwetsbare groep in Leiden als het om woonruimte gaat. Er is een tekort aan studentenkamers, wat soms leidt tot misstanden of overlast.

Wonen voor doorstromers 

Huur of koopwoningen in het middensegment zijn in leiden moeilijk te vinden, in het bijzonders voor starters of mensen met minders spaargeld. Dit zorgt mede voor een opstopping in de de doorstroming waar uiteindelijk alle woningzoekenden de dupe van zijn. 

Woningen voor mensen met beperkingen

Mensen met een beperking, maar ook ouderen hebben te weinig mogelijkheden in Leiden. Mensen die afhankelijk zijn van een rolstoel, andere hulpmiddelen of zorg moeten ook in Leiden kunnen komen of blijven wonen.

Wonen in een prettige omgeving

Iedereen heeft recht op groen zonder zwerfafval. We willen dat buurten en wijken een fijne mix van bewoners vormen en werken toe naar aantrekkelijk netwerk van en naar onze wijken. Daarom zetten we fietser en voetganger op één.

Eens straat in de binnenstad van Leiden