In Leiden wonen, leren en werken mensen die allemaal anders zijn. Jonge mensen en oude mensen, werkende mensen, studenten en schoolgaande mensen. Mensen die in Nederland geboren zijn, binnen of buiten Leiden en mensen die geboren zijn in een ander land. Mensen met verschillende huidskleuren en mensen met verschillende culturen. Cisgender mensen, transgender mensen, non-binaire mensen. Mensen die wel religieus zijn en mensen die niet religieus zijn. Allemaal zijn we Leidenaars. In onze stad moet je kunnen zijn wie je bent. GroenLinks staat voor een respectvolle, inclusieve Leidse samenleving. Uitsluiting, discriminatie en intolerantie hebben daarin geen plaats. We gaan deze uitwassen dan ook tegen door als gemeente een inclusieve organisatie te zijn, en te zorgen dat iedereen vrij en veilig aan het openbare leven kan deelnemen.

Anti-discriminatie, anti-racisme en diversiteit

Leiden is een veelzijdige en kleurrijke samenleving met bewoners van verschillende achtergronden, culturen en levens- of geloofsovertuigingen. GroenLinks herkent daarin de kracht van onze stad. Veelkleurigheid en veelvormigheid leidt helaas te vaak tot achterstelling en uitsluiten. GroenLinks zet zich actief in voor rechtvaardigheid en inclusie.

regenboog

LHBTIQ+-emancipatie en -acceptatie

GroenLinks vindt dat iedereen in Leiden veilig zichtbaar zichzelf moet kunnen zijn. Liefdevolle relaties tussen volwassenen zijn nooit een reden voor achterstelling, uitsluiting of bedreiging. Leiden voert samen met COC Leiden een actief en integraal LHBTIQ+-beleid.

man in rolstoel

Fysieke toegankelijkheid

We zetten blijvend in op een toegankelijk Leiden voor iedereen. We zorgen voor de juiste voorzieningen zodat ook mensen met een fysieke of mentale handicap mee kunnen doen.
 

Met GroenLinks in het college (2018-2022):

...is een bestedingsplan voor de regenbooggelden gerealiseerd, en hebben we de Verklaring van Dordrecht* ondertekend.

...hebben we ons sterk gemaakt voor de positie van transgender personen, onder andere door transitieverlof vast te leggen, geld te reserveren voor reïntegratietrajecten ten behoeve van emancipatie, en jaarlijks de transgendervlag te hijsen op het stadhuis.

...is werk gemaakt van echte inclusie: door het opstellen van een Leidse inclusie-agenda, genderneutrale voorzieningen in het Ind oor Sportcentrum en komt er een kunstwerk dat LHBTIQ+-personen zichtbaar maakt.

...is gewerkt aan de toegankelijkheid van Leiden, door het barrièrevrij maken van gebouwen en het plaatsen van een audiozuil op station De Vink voor slechtzienden.

...is het Manifest Leiden, Stad van Compassie ondertekend.

*Verklaring van Dordrecht: initiatief van Transgender Netwerk Nederland, waarin afspraken worden gemaakt over goed werkgeverschap voor transgender werknemers