Om je wijkgenoten, je buren en je mede- Leidenaars beter te leren kennen, zijn (amateur)kunst, culturele activiteiten in de wijk, cultuureducatie en cultuurparticipatie voor ons van wezenlijk belang. We koesteren alle creatieve makers die Leiden rijk is. Met de middelen die we hebben, stimuleren we daarom zo veel mogelijk creativiteit, op alle plekken in de stad. GroenLinks spant zich in om alle Leidenaars met kunst en cultuur in aanraking te brengen of te stimuleren zelf kunst te maken. We staan open voor vernieuwing en experimenten. GroenLinks maakt het verschil en wil het succesvolle cultuurbeleid van onze wethouder ook de komende periode voortzetten en zorgen dat nog meer Leidenaars meedoen.

Dame op podium

Kunst en cultuur doen we samen

We vragen de cultuursector haar cultuuraanbod (nog) diverser en inclusiever te maken. Met oog voor toegankelijkheid, spreiding in de stad (óók dicht bij de woonomgeving) en specifieke doelgroepen (bijvoorbeeld ouderen en jongeren). Kunst en cultuur bestrijken het hele spectrum, van Mahler tot aan het Festival van het Levenslied. We bouwen voort op de huidige cultuurvisie, onder andere door met culturele initiatieven de sociale cohesie in wijken te vergroten.

Muziekles

Kunst en cultuur om je te ontwikkelen

Kunst en cultuur dragen bij aan persoonlijke ontwikkeling en creativiteit. Dat geldt voor alle leeftijden, van kinderen tot volwassenen. We zetten kunst en cultuur ook in om ontmoeting en debat te stimuleren, zodat iedere Leidenaar zich kan ontwikkelen en gelijkgestemden of juist andersdenkenden kan ontmoeten.

Optocht 3 oktober
3 oktober optocht

Kunst en cultuur voor en door de makers

Leiden heeft een prachtig aanbod aan kunst en cultuur, gemaakt en geproduceerd door getalenteerde kunstenaars bij tal van instellingen en gezelschappen, maar ook in slimme samenwerkingsverbanden met bewoners en ondernemers. GroenLinks is ambitieus op het gebied van kunst en cultuur en maakt het verschil voor de makers. We zetten ons in voor de kunstenaars en makers die onze stad zo mooi maken, en investeren de komende periode fors in hen. Of het nou gaat om kleinkunst in een buurthuis of een grote productie in een theater, kunst en cultuur zijn van alle bewoners, vrijwilligers en deelnemers. We zijn voor een fijne omgeving waarin makers tot bloei komen, waar kruisbestuivingen en rauwe of innovatieve kunst alle ruimte krijgen.

Leidse gracht nacht

Een levendige historische stad

Leiden is niet alleen een stad waar fantastische kunst gemaakt wordt, ook het aanzien van de stad zelf is geweldig. Monumentale en oude gebouwen sieren de binnenstad, maar worden ook steeds vaker afgewisseld met moderne en duurzame architectuur. We willen ons blijven inzetten voor de historische waarde van de stad en de culturele rijkdom van Leiden voor zo veel mogelijk bewoners beschikbaar maken. Het Cultuurkwartier en Energiepark laten zien hoe ambacht en cultuur verweven zijn met de fysieke ruimte, en hier blijven we op inzetten. Tegelijkertijd gaan we met onze tijd mee, want de stad kent grote opgaven op het gebied van verduurzamen en woningen bouwen. GroenLinks streeft ernaar het karak- ter van de historische stad te behouden en Leiden klaar te maken voor de toekomst.

Podium

Horeca en nachtleven

De horeca is een sfeerbepalende sector voor de stad, die van GroenLinks ruimte krijgt. In en rondom de horeca kun je vrienden ontmoeten, maar ook kennismaken met de andere inwoners die Leiden rijk is. Bouwvakkers drinken hun biertjes naast studenten, professoren naast verzorgenden. Na de coronacrisis snakken we naar meer verbinding en toevallige ontmoetingen. Bovendien heeft Leiden behoefte aan een spannender, diverser en creatiever nacht- leven.

Met GroenLinks in het college (2018-2022)

...is het platform Verwonder om de Hoek gestart, dat scholen helpt met innovatieve lessen rondom kunst, cultuur, wetenschap en natuur.
...worden Leidse ruimtes gebruikt voor het tentoonstellen van kunst van Leidse makers. Onder andere tijdens de jaarlijkse kunstroute, maar ook in het oude V&D-gebouw, en andere leegstaande (bedrijfs)ruimtes in de binnenstad en de wijken.
...is er met het Lucas van Leydenfonds veel meer kunst in de openbare ruimte geplaatst, zoals bijvoorbeeld in het Singelpark