Iedereen heeft het recht veilig te zijn. In Leiden gaat het goed met de veiligheid: de misdaadcijfers dalen. Toch kan het nog beter. GroenLinks wil daarom blijven inzetten op preventie. Steeds opnieuw kijken we hoe we de oorzaken van criminaliteit kunnen wegnemen. Met preventieve maatregelen willen we onveiligheid aanpakken, zodat iedereen met een veilig gevoel over straat kan. Daarom accepteren we geen geweld, geen dreigende opmerkingen en geen gesis naar vrouwen, LHBTIQ+’ers of andere kwetsbare groepen. Iedereen moet zonder angst voor bedreiging en andere uitwassen over straat kunnen en deel kunnen nemen aan de samenleving. We ondersteunen het toegankelijker maken van hulpinstanties wanneer zij nodig zijn om veiligheid te waarborgen. Bij het vergroten van de veiligheid in Leiden, respecteren we burgerrechten. We zijn daarom kritisch op middelen als cameratoezicht. Camera’s willen we alleen na zorgvuldige afweging als onderdeel van een breder pakket inzetten. We zorgen ook dat de veiligheid van gegevens gewaarborgd is. GroenLinks zet daarom in op een actief beleid rond digitale veiligheid en privacy. De gemeentelijke systemen moeten continu weerbaar gehouden worden tegen cybercrime en we onderwijzen onze medewerkers over digitale veiligheid.

Voorkomen en bestrijden criminaliteit

GroenLinks ziet in het voorkomen van criminaliteit de beste strategie om onveiligheid tegen te gaan. Wanneer de preventieve aanpak niet slaagt, bestraffen we misdaad rechtvaardig.
 

straat

Veilig thuis en veilig op straat

Je thuis en op straat veilig voelen moet vanzelfsprekend zijn. Daarom zet GroenLinks zich in tegen huiselijk geweld en tegen geweld, bedreiging en discriminatie van mensen op straat.
Helaas komt huiselijk geweld nog te veel voor. GroenLinks accepteert dit niet, daarom zetten we in op snelle hulp. Wachtlijsten moeten teruggedrongen worden en we bevorderen de intensieve samenwerking tussen VeiligThuis en de sociale wijkteams. t

cyberoorlog

Privacy, digitale veiligheid en burgerrechten gewaarborgd

Digitale veiligheid is belangrijk, maar de gemeente moet zich ook bewust blijven van privacyregels en burgerrechten. GroenLinks zet zich in voor proportionele maatregelen en houdt het belang van burgers altijd in het oog.
 

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022):

...is er werk gemaakt van de aanpak van ondermijnende criminaliteit in Leiden.

...hebben er in verschillende wijken succesvolle clean sweeps plaatsgevonden. Hierbij richt de handhaving zich concreet een periode op een wijk met aandacht voor veiligheid, overlast en wijkverbeteringen.

...hebben we het aantal camera’s beperkt op plekken waar de inzet daarvan niet proportioneel of noodzakelijk is