RUIMTE VOOR MENSEN

Goed nieuws voor de toekomst van onze binnenstad en iedereen die daar graag woont, onderneemt of een bezoek brengt! Met de uitvoering van de Agenda Autoluwe Binnensatd verbeteren we de verkeersveiligheid, leefbaarheid, aantrekkelijkheid en economische vitaliteit van onze binnenstad.

We maken ook ruimte om langs het water te kunnen lopen en te genieten van de historische architectuur, om vrienden te ontmoeten op een zonnig terras of om zorgeloos met kinderen door de stad te fietsen. Vervoer dat weinig ruimte inneemt, krijgt een hoofdrol. Dus ruim baan voor voetgangers, fietsers, het openbaar vervoer en deelvervoer.

Door stap voor stap de rol van rijdende en geparkeerde auto’s in de binnenstad te beperken ontstaan vele mogelijkheden om de leefbaarheid en vitaliteit in de binnenstad te verbeteren. Bij het opstellen van de agenda is veelvuldig gesproken met de stad.

DOELEN VOOR DE TOEKOMST

De binnenstad is niet gebouwd voor veel verkeer of veel geparkeerde auto’s. We willen de schaarse ruimte die de binnenstad rijk is zo goed mogelijk benutten. We willen de binnenstad leefbaar houden en geven schone vervoersvormen en groen de ruimte. Daarom delen we de ruimte die er is anders in. Met de maatregelen van de Agenda Autoluwe Binnenstad gaan we het volgende bereiken:

 1. Een hogere kwaliteit van de openbare ruimte door het toevoegen van groen en plekken voor rust, ontspanning en ontmoeting.
   
 2. Meer ruimte en kwaliteit voor voetgangers, fietsers en OV door bijvoorbeeld brede trottoirs, fietsstraten en aantrekkelijke hubs voor bezoekers en bewoners.
   
 3. Het versterken van de economische vitaliteit. Een binnenstad die goed bereikbaar is en waar het fijn vertoeven is, is aantrekkelijk. We zorgen voor ruimte om de stad op een milieuvriendelijke manier te bevoorraden.
   
 4. Meer ruimte voor voorzieningen zoals laad- en losplekken, laadpalen, parkeerplekken voor deelauto’s en fietsparkeerplekken.
   
 5. Een binnenstad met schone lucht en minder geluidshinder, minder hittestress en wateroverlast.
   
 6. Leiden is een inclusieve en toegankelijke stad waar iedereen mee kan doen.

Steenschuur

Onlangs is het eerste deel van het Steenschuur autoluw gemaakt. Het stuk tussen de Breestraat en de Groenebrug is nu ingericht zodat er meer fietsen kunnen parkeren. Ook zijn de boomspiegels vergroot voor meer groen en kun je op de bankjes zitten met uitzicht op de gracht. 

Op zaterdag staat hier de uitgebreide fietsenstalling voor de markt. Deze past na de herinrichting beter. 

Wat GroenLinks betreft is dit het eerst begin van een autoluwe Steenschuur en Rapenburg.

 

 

Steenschuur autoluw
Garenmarkt autoluw

Garenmarkt

Nog niet heel lang geleden stonden veel auto's geparkeerd op mogelijk het lelijkste plein van Leiden. De Garenmarkt ligt er nu bij als prachtig voorbeeld van een groen plein waar mensen graag willen zijn.

De auto's verdwenen onder de grond en op de straat is ruimte voor picknicken, genieten van de zon, exposities, de minikoraal en zoveel meer.  

Leer hier meer over hoe de Garenmarkt op voorstel van GroenLinks autoluw werd en groen.

VEERPLEIN WORDT VEERTUIN!

Raad stemt in met nieuw stuk Singelpark: Veerplein wordt Veertuin en vormt zo een nieuwe groene schakel tussen Plantsoen, Kaarsenmakersplein en Lakenpark.

Bovendien wordt door een betere inrichting van de oversteek bij het Levendaal en bij de Plantage gewerkt aan verkeersveiligheid en het creëren van een overzichtelijke wandelroute.

GROENE EN AUTOLUWE STRAAT

De Veerstraat wordt omgevormd naar een straat waarbij zowel het trottoir als de rijbaan op één niveau ligt. De straat krijgt hierdoor meer de uitstraling van een erf, de auto is te gast! Dit is in lijn met de ambitie die is beschreven in de Agenda Autoluwe Binnenstad. 

Veerplein wordt veertuin