Leiden is een van de meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland, centraal gelegen in de Randstad in de stadsregio van Katwijk tot aan Alphen aan de Rijn. Het aandeel fiets- en OV-gebruikers in Leiden behoort tot de hoogste van Nederland terwijl het aantal autogebruikers tot de laagste van Nederland hoort. Tegelijkertijd rijden relatief veel auto’s van buiten Leiden door de stad, op weg naar andere plekken. De komende decennia staan we voor de grote uitdaging om over te stappen naar volledig duurzaam en schoon verkeer én om er tegelijkertijd voor te zorgen dat Leiden beter duurzaam bereikbaar wordt. Daarom zetten wij fietsers en voetgangers op één, en geven het openbaar vervoer de ruimte die het nodig heeft. Daarnaast willen we ervoor zorgen dat het straatbeeld in Leiden in de toekomst niet meer bepaald wordt door de aanwezige auto’s maar een veilige leefruimte kan vormen voor mens en natuur.

Kaart autoluwe binnenstad Leiden
Plannen voor de Autoluwe Binnenstad

Een duurzaam en schoon verkeersnetwerk

De verduurzaming van verkeer is een van de belangrijkste duurzaamheidsopgaven. GroenLinks maakt daarom allereerst en vooral de keuze om ruim baan te geven aan de meest duurzame vormen van vervoer: fietsers en voetgangers, gevolgd door openbaar vervoer.

fietsen en voetgangers

Fietsers en voetgangers op één

Fietsen en lopen zijn de meest duurzame vervoersvormen, en het meest veilig en gezond. Daarnaast eisen voetgangers en fietsers relatief weinig ruimte op en laten daardoor meer ruimte over voor een mooie, groene en levendige inrichting van de stad. Daarom bevorderen we fietsen en lopen, door hier zo veel mogelijk aantrekkelijke ruimte en voorrang aan te geven. Bovendien pakken we vervoersarmoede* aan waardoor iedereen zich door de stad kan bewegen.

twee dames bij een trein

Meer en beter Openbaar Vervoer

Leiden is met name met station Leiden Centraal een belangrijk OV-knooppunt en een belangrijk overstappunt voor fietsers die overstappen op de trein. Toch is er nog een hoop te verbeteren, met name in de regionale busverbindingen, met het oog op verdichting van de stad en op het spoortraject richting Utrecht. Het nieuwe HOV-net* voor bussen naar Katwijk en Noordwijk, en de toekomstige kwartierdienst tussen Leiden en Utrecht nemen daar alvast een voorschot op.

Rennende kinderen

De straat wordt voor mensen, natuur en spelende kinderen

In het kader van zowel duurzaamheid, als leefbaarheid, gezondheid en veiligheid voor Leidenaars, streven we ernaar auto’s zo veel mogelijk uit het straatbeeld te halen. We verplaatsen de auto naar de rand van de wijk en naar de rand van de stad. Parkeren bij huis wordt losgelaten als standaard, maar blijft mogelijk voor mensen die slecht ter been zijn. Met name rondom scholen willen we daarbij de vrijheid van spelende kinderen en voetgangers zo veel mogelijk bevorderen. Laden en lossen blijft binnen deze kaders mogelijk voor bedrijven en huishoudens.

vrachttrein

Duurzame bevoorrading

Het steeds dichter bevolkte, levendige en ondernemende Leiden zorgt voor veel druk op de bevoorrading, waar de wegen niet altijd even goed op zijn toegerust. Zowel voor de duurzaamheid als voor de overstap op kleinschaliger vervoer is Leiden daarom onderdeel geworden van de ‘Green Deal Zero Emissie Stadslogistiek’. Daarin lopen we met een aantal andere gemeente voorop, door toe te werken naar uitstootvrije bevoorrading in uiterlijk 2025 met overslagpunten aan de randen van de stad en de regio. We zetten er stevig op in om dit tot een succes te maken, ook bijvoorbeeld over het water.

Boten op water in Leiden

Duurzaam vervoer over water

Op het water is soms nog ruimte voor meer duurzame vervoersmogelijkheden. Daarnaast willen we graag een aantal gedempte kanalen weer open hebben, wat de mogelijkheden van vervoer over water vergroot en tevens kan bijdragen aan verkoeling en opvang van overtollig regenwater.

Met GroenLinks in het College (2018-2022)

…is de Agenda Autoluwe Binnenstad vastgesteld en zijn daarvoor de eerste autoluwe projecten al succesvol uitgevoerd, zoals de groene Garenmarkt, het nieuwe Lakenpark en de fiets- en voetgangersvriendelijke Hooigracht. Allemaal plekken waar parkeerplaatsen zijn verwijderd om ruimte te maken voor groen, verkeersveiligheid en ruimte voor ontspanning.

…is er een nieuwe Mobiliteitsnota, waarin ruim baan wordt gemaakt voor fiets, voetganger en openbaar vervoer. Voor het eerst is voetgangersbeleid onderdeel geworden van de nota.

…is de nieuwe Parkeervisie in werking getreden met onder meer een beter passend aantal parkeerplekken per woning en meer ruimte voor fietsparkeren. Daarnaast worden onder andere op de Jan van Houtkade, het Lakenpark en de Kaasmarkt parkeerplaatsen omgevormd tot parken.

…is het aantal laadpunten voor elektrische auto’s ongeveer verdubbeld. Het aantal laadmogelijkheden ligt in Leiden nu meer dan twee keer hoger dan de landelijke norm.

…is op veel locaties geïnvesteerd in een betere verkeersveiligheid, zoals de 5 Meilaan, de Kanaalweg, de Langegracht en de Boshuizerkade.