LHBTI

Voor GroenLinks is iedereen gelijk en moet ook zo worden behandeld. Voor een baan, trouwen of het opvoeden van kinderen maakt het ons niet uit wie je liefhebt. De gemeente moet daarin een voorbeeld stellen door een kleurrijk diversiteitsbeleid te voeren en dit ook uit te dragen.

Daar waar nog gediscrimineerd wordt op basis van seksuele geaardheid of een andere grond moet worden ingegrepen. Het veiligheidsbeleid van de gemeente moet inzetten op een harde aanpak op geweld tegen LHBTI.