Graag wil ik beleid maken mét mensen, in plaats van over de hoofden van mensen heen. Luisteren naar mensen is daarbij natuurlijk van belang. In plaats van zelf bedenken wat een ander nodig heeft, vragen: wat willen jullie, wat zou helpen? Als iemand een voorgenomen plan waardeloos vindt, niet meteen met argumenten komen waarom het wél een goed plan is, maar vragen waarom diegene het een waardeloos plan vindt. Door te luisteren kun je tot nieuwe inzichten komen.

“ Gelijke rechten en kansen, met oog voor de verschillen. ”

Ik ben van mening dat naast luisteren bewustwording belangrijk is. Bewustwording van het feit dat er verschillende groepen zijn met verschillende noden. En dat wat de een nodig heeft wellicht niet aansluit op de behoeften van een ander.

Als iedereen zich gehoord voelt, denk ik dat die verschillen naast elkaar kunnen bestaan, en ze niet tegenover elkaar komen te staan.

Luisteren, observeren en zaken van meerdere kanten kunnen belichten zijn enkele van mijn sterke eigenschappen.