De gemeente Leiden heeft een toenemende verantwoordelijkheid op het gebied van zorg, waardoor een zorgvuldig, menselijk en rechtvaardig gemeentelijk beleid een absolute noodzaak is. Een beleid dat uitgaat van de menselijke maat en de behoeften van patiënten, cliënten en de mensen om hen heen. Soms gaat zorgbeleid nog te veel óver mensen in plaats van mét mensen, ervaringsdeskundigen en zorggebruikers. Maak gebruik van de ervaringsdeskundigheid in netwerken van mensen met een zorgvraag.

Persoon met loopkrukje

Toegankelijke zorg

Veel mensen krijgen vroeger of later te maken met een behoefte aan zorg. De toegang hiertoe is een basisrecht. GroenLinks pleit voor kwalitatieve zorg, zo persoonlijk, dichtbij en makkelijk mogelijk. Ook zetten we in op preventie, om mensen te helpen voordat hun probleem of zorgvraag groot wordt.

Man naast vrouw thuis op bed

Zorg op maat

Behoefte aan zorg is heel persoonlijk. Vaak schuurt dat met regels en administratie. Dat willen we veranderen, door meer maatwerk mogelijk te maken en de afstand tussen zorgverlenende organisaties en zorggebruikers te verkleinen.

Een jonge vrouw in de thuiszorg helpt een oudere vrouw met opstaan

Invloed op zorg

Praten over zorg doen mét hen die de zorg nodig hebben, in plaats van óver hen. We betrekken zorggebruikers actief bij het beleid en nemen de problemen die zij ondervinden serieus.

MET GROENLINKS IN HET COLLEGE (2018-2022)

...is gewerkt aan ziektepreventie, onder andere via het Leidse preventie akkoord met afspraken over gezonder leven voor Leidenaars.

...kwam er meer aandacht voor zorg en huisvesting voor dak- en thuisloze mensen.

...is ingezet op een gezond sociaal leven voor iedereen door onder meer het openhouden van bijvoorbeeld buurthuizen en ontmoetingsplaatsen.

...is via het initiatief van de Leidse Inclusie Agenda een duidelijk pad uitgezet dat leidt tot betere toegang tot de stad voor mensen met beperkingen, betere toegang tot zorg en minder discriminatie.